НЕбанкови кредитни институции /бързи кредити/ с регистрация на територията на Република България  |  iustitia.bg  
Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'wp_external_lib' not found or invalid function name in /home/iustq3cl/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 303
  • 18/8/2022

    14C

НЕбанкови кредитни институции /бързи кредити/ с регистрация на територията на Република България

 

Българска народна банка

Регистър на финансовите институции

(по чл. 3а от ЗКИ)

към дата: 03.04.2020

Финансови институции с регистрация на територията на Република България

№ по ред Регистрационен № на финансова институция Наименование Правно-организационна форма ЕИК (БУЛСТАТ) Седалище и Адрес на управление Адрес за кореспонденция Лице за контакт Дейности по ЗКИ Номер и дата на заповед за вписване
1 BGR00001 ТЕРРА ЛИЗИНГ ООД 200737992 СОФИЯ 1421, КВ. ЛОЗЕНЕЦ БУЛ. „АРСЕНАЛСКИ“ 11, ЕТ.3, АП. 3 СОФИЯ 1421 КВ. ЛОЗЕНЕЦ БУЛ. „АРСЕНАЛСКИ“ 11, ЕТ.3, АП. 3 ХАРАЛАМПИ КИРИЛОВ ХАРАЛАМПИЕВ, ТЕЛ. 0879 109 179 Финансов лизинг РД22-1222/13.07.2009
2 BGR00003 ФОРУКОМ И КОМПАНИЯ ООД 836034051 ХАСКОВО 6300, УЛ.ДОБРУДЖА 10 ВХ.Б ЕТ.2 ОФИС23 ХАСКОВО 6300 УЛ.ДОБРУДЖА 10 ВХ.Б ЕТ.2 ОФИС23 ДАНИЕЛ РУМЕНОВ ГАРГОВ, ТЕЛ. 038660661 1.Търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с чуждестранна валута и благородни метали, с изключение на деривативни финансови инструменти върху чуждестранна валута и благородни метали. 2.Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства. 3.други дейности РД22-1280/21.07.2009
3 BGR00004 АЙКАРТ КРЕДИТ ЕАД 200739331 СОФИЯ 1407, БУЛ. ДЖЕЙМС БАУЧЕР 76А, ЕТ. 8 СОФИЯ 1407 БУЛ. ДЖЕЙМС БАУЧЕР 76А, ЕТ. 8 ИВАН СТЕФАНОВ ТАБАКОВ, ТЕЛ. 02/806 59 00 Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства РД22-1319/27.07.2009
4 BGR00005 ФИНАНСОВА КЪЩА ЛОГОС-ТМ АД 831382303 СОФИЯ 1463, Р-Н ТРИАДИЦА, БУЛ. ВИТОША № 94, ЕТ.2 СОФИЯ 1463 Р-Н ТРИАДИЦА, БУЛ. ВИТОША № 94, ЕТ.2 КРАСИМИР СТЕФАНОВ ГЮРОВ, ТЕЛ. 02/8527212 1.Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства. 2.други дейности. 3.Търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с чуждестранна валута и благородни метали, с изключение на деривативни финансови инструменти върху чуждестранна валута и благородни метали РД22-1356/31.07.2009
5 BGR00007 „ВЕГА-1“ ООД 127619871 ШУМЕН 9700, УЛ.АТАНАС ВЪЛЧЕВ №9 ЕТ.2 АП.3 ШУМЕН 9700 УЛ.ЦАР ИВАН АЛЕКСАНДЪР №54 ДИМИТРИНА СТОЯНОВА ДИМИТРОВА, ТЕЛ. 0889719343 Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства РД22-1380/03.08.2009
6 BGR00009 ИЗИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД 131576434 СОФИЯ 1324, Ж.К. „ЛЮЛИН 7“, БУЛ. „ДЖАВАХАРЛАЛ НЕРУ“ № 28, АТЦ СИЛВЪР ЦЕНТЪР, ЕТ.2, ОФИС 40-46 СОФИЯ 1324 Ж.К. „ЛЮЛИН 7“, БУЛ. „ДЖАВАХАРЛАЛ НЕРУ“ № 28, АТЦ СИЛВЪР ЦЕНТЪР, ЕТ.2, ОФИС 40-46 ГАЛИН ТОДОРОВ ТОДОРОВ, ТЕЛ. 02 927 73 51 Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства РД22-1448/11.08.2009
7 BGR00010 ФИНАНС АСПЕКТ ООД 200353504 ШУМЕН 9700, УЛ. АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ № 6 ШУМЕН 9700 УЛ. АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ № 6 МАРИАНА НИКОЛОВА ФЕРЕЩЯНОВА, ТЕЛ. 0899603911 Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства РД22-1464/12.08.2009
8 BGR00011 ФИНАНС ГРУП 1 ООД 200183703 СТАРА ЗАГОРА 6000, БУЛ.РУСКИ №6 СТАРА ЗАГОРА 6000 БУЛ.РУСКИ 6 ДАРИНА ДИМЧЕВА ГОСПОДИНОВА-ПЕНЕВА, ТЕЛ. 0899/910622 Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства РД22-1463/12.08.2009
9 BGR00012 КРЕДИБЪЛ АД 175119012 СОФИЯ 1000, УЛ. БУДАПЕЩА 13, ЕТ. 1, АП. 1 СОФИЯ 1000 УЛ. БУДАПЕЩА 13, ЕТ. 1, АП. 1 СВЕТЛА ЖЕЧКОВА ЦВЕТКОВА, ТЕЛ. 359 2 944 64 60 Отпускане на заеми със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства РД22-1493/14.08.2009
10 BGR00016 ВИП КРЕДИТ ЕООД 200617669 ШУМЕН  9700, БУЛ.“СЛАВЯНСКИ“ NO 20, ЕТ. 4, АП. 17 ШУМЕН 9700 БУЛ. СИМЕОН ВЕЛИКИ NO 69 СТЕФАН КРАСИМИРОВ КУЦАРОВ, ТЕЛ. 0899897504 Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства РД22-1674/10.09.2009
11 BGR00018 ХЪРСЕВ КО. КДА 831390684 СОФИЯ 1000, БУЛ. ВАСИЛ ЛЕВСКИ 109 СОФИЯ 1000 БУЛ. ВАСИЛ ЛЕВСКИ 109 ЕМИЛ МАНОЛОВ ХЪРСЕВ, ТЕЛ. +35929805003 1.Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства. 2.Придобиване на участия в кредитна или в друга финансова институция. 3.Гаранционни сделки РД22-1676/10.09.2009
12 BGR00019 ИНВЕСТ – С ООД 127568875 ШУМЕН 9700, УЛ. „ЛАЙОШ КОШУТ“ № 1 ШУМЕН 9700 УЛ. „ЛАЙОШ КОШУТ“ № 1 ВИКТОРИЯ ДИМИТРОВА КОСТОВА, ТЕЛ. 054 800552 1.Финансов лизинг. 2.Отпускане на заеми със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства РД22-1692/11.09.2009
13 BGR00022 ИНВЕСТ ООД 127504488 ШУМЕН 9700, УЛ. „ЛАЙОШ КОШУТ“ № 1 ШУМЕН 9700 УЛ. „ЛАЙОШ КОШУТ“ № 1 ВИКТОРИЯ ДИМИТРОВА КОСТОВА, ТЕЛ. 054 800553 Отпускане на заеми със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства РД22-1695/11.09.2009
14 BGR00023 СИ ФИНАНСИ ГРУП ЕООД 200437023 ПЛОВДИВ 4000, ПЛОВДИВ-СЕВЕР №64А ПЛОВДИВ 4000 ПЛОВДИВ-СЕВЕР №64А ИВАН ХРИСТОВ АСЕНОВ, ТЕЛ. 032233001 1.Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства. 2.Финансов лизинг. 3.други дейности РД22-1696/11.09.2009
15 BGR00028 ФАКТОР И.Н. АД 121399009 СОФИЯ 1504, БУЛ. ЯНКО САКЪЗОВ № 3, ЕТ. 2, АП. 2 СОФИЯ 1504 БУЛ. ЯНКО САКЪЗОВ № 3, ЕТ. 2, АП. 2 ИЛИЯН ЙОРДАНОВ НАСКОВ, ТЕЛ. 02/858 18 24 1.Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства. 2.други дейности. 3.Търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с чуждестранна валута и благородни метали, с изключение на деривативни финансови инструменти върху чуждестранна валута и благородни метали РД22-1701/11.09.2009
16 BGR00030 АЛФА МВ ЕООД 126710026 ДИМИТРОВГРАД 6400, БУЛ.БЪЛГАРИЯ №1 ДИМИТРОВГРАД 6400 БУЛ.БЪЛГАРИЯ №1 МИХАИЛА ВЕСЕЛИНОВА СИМЕОНОВА, ТЕЛ. 0391/64494 1.Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства. 2.Търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с чуждестранна валута и благородни метали, с изключение на деривативни финансови инструменти върху чуждестранна валута и благородни метали РД22-1703/11.09.2009
17 BGR00034 ДИС-ТРЕЙДИНГ ООД 130327432 СОФИЯ 1303, БУЛ.“ХРИСТО БОТЕВ“№ 115 СОФИЯ 1303 БУЛ“ХРИСТО БОТЕВ“№ 115 ХРИСТО ПАВЛОВ ЩЪРБАНОВ, ТЕЛ. 0888450611 1.Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства. 2.Придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и др.). 3.Търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с чуждестранна валута и благородни метали, с изключение на деривативни финансови инструменти върху чуждестранна валута и благородни метали РД22-1751/23.09.2009
18 BGR00036 ИНТЕРНЕШЪНЪЛ САЛАМАНКА КАПИТАЛ ООД 200604885 СОФИЯ 1324, ГР. СОФИЯ, Ж.К. ЛЮЛИН, БЛ. 963,ЕТ. 1,ОФИС 11 СОФИЯ 1324 ГР. СОФИЯ, Ж.К. ЛЮЛИН, БЛ. 963,ЕТ. 1,ОФИС 11 ДЕСИСЛАВ ВОЛОДИЕВ ДИМИТРОВ, ТЕЛ. 0896/781144 0896/781141 0877/999960 1.Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства. 2.Придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и др.) РД22-1753/23.09.2009
19 BGR00040 „ФИНАНСОВА КЪЩА КРИСТИ“ ЕООД 200775199 ПЛОВДИВ 4003, УЛ. „ПОБЕДА“ 21, СЕКЦИЯ С3, БЛ. 3102, ЕТ.1 ПЛОВДИВ 4003 УЛ. „ПОБЕДА“ 21, СЕКЦИЯ С3, БЛ. 3102, ЕТ.1 ВАЛЕНТИН ХРИСТОВ ДИНКОВ, ТЕЛ. 0879017206 1.Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства. 2.Придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и др.). 3.Гаранционни сделки. 4.Придобиване на участия в кредитна или в друга финансова институция. 5.Търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с чуждестранна валута и благородни метали, с изключение на деривативни финансови инструменти върху чуждестранна валута и благородни метали. 6.Парично брокерство. 7.Финансов лизинг РД22-1757/23.09.2009
20 BGR00049 ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНАНС БЪЛГАРИЯ АД 200111369 СОФИЯ 1715, ЖК. МЛАДОСТ 4, БЛ. 468, ВХ. 3, ЕТ. 9, АП. 80 ПЕРНИК 2300 КВ. ИЗТОК, УЛ. БЛАГОЙ ГЕБРЕВ 35В ПИРИН МИХАЙЛОВ ГАЛОВ, ТЕЛ. 0893322700 Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства РД22-1839/01.10.2009
21 BGR00050 КРЕДИСИМО ЕАД 175330437 СОФИЯ 1463, БУЛ. ВИТОША 146А, ЕТ.4, БИЗНЕС ЦЕНТЪР БЪЛГАРИЯ СОФИЯ 1463 БУЛ. ВИТОША 146А, ЕТ.4, БИЗНЕС ЦЕНТЪР БЪЛГАРИЯ СОКОЛ РАДОСТИНОВ ЯНКОВ, ТЕЛ. 0700 12 012 1.Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства. 2.Придобиване на участия в кредитна или в друга финансова институция РД22-1846/02.10.2009
22 BGR00055 ФЕРАТУМ БЪЛГАРИЯ ЕООД 200599406 СОФИЯ 1712, БУЛ. „АЛЕКСАНДЪР МАЛИНОВ“ № 51, ВХ. А, ЕТ. 9, ОФИС 20 СОФИЯ 1712 БУЛ. „АЛЕКСАНДЪР МАЛИНОВ“ № 51, ВХ. А, ЕТ. 9, ОФИС 20 МАЯ САШОВА АНГЕЛОВА, ТЕЛ. 0877600023 Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства РД22-1871/06.10.2009
23 BGR00057 ФИНАНСОВО-БРОКЕРСКА КЪЩА „СТРИНГ“ ООД 103773170 ВАРНА 9000, УЛ.“КАРАМФИЛ“ 32, ЕТ.1, АП.1 ВАРНА 9000 УЛ. „КАРAМФИЛ“ 32, ЕТ.1, АП.1 СТОЯН ИВАНОВ СТОЯНОВ, ТЕЛ. 052/602 227 1.Търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с чуждестранна валута и благородни метали, с изключение на деривативни финансови инструменти върху чуждестранна валута и благородни метали. 2.Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства РД22-1875/07.10.2009
24 BGR00065 ЛИЗИНГОВА КЪЩА-ПАЗАРДЖИК ООД 112588263 ПАЗАРДЖИК 4400, ЕСПЕРАНТО №7 ПАЗАРДЖИК 4400 ЕСПЕРАНТО №7 ДИМA ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА, ТЕЛ. 0899951526 Отпускане на заеми със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства РД22-1930/16.10.2009
25 BGR00069 ФИНАНСОВА ИНСТИТУЦИЯ ЕВРОКРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ООД 811140278 ПЕТРИЧ 2850, УЛ.“СЛАВЯНСКА“ № 4 ПЕТРИЧ 2850 УЛ.“СЛАВЯНСКА“ № 4 МИТКО СИМЕОНОВ СТОИМЕНОВ, ТЕЛ. 074560966 1.Отпускане на заеми със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства. 2.други дейности. 3.Придобиване на участия в кредитна или в друга финансова институция. 4.Търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с чуждестранна валута и благородни метали, с изключение на деривативни финансови инструменти върху чуждестранна валута и благородни метали. 5.Финансов лизинг. 6.Придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и др.) РД22-1962/19.10.2009
26 BGR00070 ОТП ЛИЗИНГ ЕООД 131391369 СОФИЯ 1303, БУЛ. АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ № 73 СОФИЯ 1303 БУЛ. АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ № 73 МИХАИЛ РУМЕНОВ КОМИТСКИ, ТЕЛ. 0896885112 Финансов лизинг РД22-1978/20.10.2009
27 BGR00072 „ФОНД ЗА ОРГАНИТЕ НА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ -ФЛАГ“ ЕАД 175331015 СОФИЯ 1202, РАЙОН „ОБОРИЩЕ“, УЛ. „СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ № 17-19 СОФИЯ 1000 УЛ. ШЕСТИ СЕПТЕМВРИ №1 НАДЯ ЙОРДАНОВА ДАНКИНОВА, ТЕЛ. 9882310 Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства РД22-1989/21.10.2009
28 BGR00077 МИКРОФОНД АД 131003401 СОФИЯ 1202, УЛ.“СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ 118-120, ЕТ.1, АП.2.2 СОФИЯ 1202 УЛ.“СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ 118-120, ЕТ.1, АП.2.2 ГЕОРГИ АНТОНОВ БРЕСКОВСКИ, ТЕЛ. 02/8137800 Отпускане на заеми със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства РД22-2009/23.10.2009
29 BGR00078 ЛИЗИНГОВА КОМПАНИЯ ЕВРОЛИЙЗ ООД 127077876 СОФИЯ 1164, БУЛ.ХР.СМИРНЕНСКИ 74-76 ЕТ.6 АП.13 ШУМЕН 9700 БУЛ.СИМЕОН ВЕЛИКИ 71 ТОДОРКА ДИМИТРОВА КРУМОВА, ТЕЛ. 0888589792 1.Финансов лизинг. 2.Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства РД22-2008/23.10.2009
30 BGR00080 ДРЪСТЪР ЛИЗИНГ ООД 118041055 СИЛИСТРА 7500, УЛ.“ДОБРУДЖА“№3А,ЕТ.2,АП.2 СИЛИСТРА 7500 УЛ.“ДОБРУДЖА“№3А,ЕТ.2,АП.2 СВЕТЛА ДИМИТРОВА МАНОВА, ТЕЛ. 086 820 549 Отпускане на заеми със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства РД22-2011/23.10.2009
31 BGR00082 ПРАЙМ ЛИЗИНГ ЕООД 131184880 СОФИЯ 1309, БУЛ. ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ 109-115 ЕТАЖ 1 СОФИЯ 1000 УЛ. КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР I №1 ЕТАЖ 4 БОРЯНА МАРИНОВА НИКОЛОВА; ВАСИЛ ПЕТРОВ ДЖЕРАХОВ, ТЕЛ. 00359886834510 1.други дейности. 2.Финансов лизинг. 3.Придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и др.) РД22-2033/27.10.2009
32 BGR00085 ОББ ИНТЕРЛИЙЗ ЕАД 831257890 СОФИЯ 1040, РАЙОН МЛАДОСТ БУЛ. „ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ“ № 135А СОФИЯ 1040 РАЙОН МЛАДОСТ БУЛ. „ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ“ № 135А АТАНАС ХРИСТОВ БОТЕВ, ТЕЛ. 02 971 8282 1.Финансов лизинг. 2.други дейности РД22-2065/28.10.2009
33 BGR00089 УНИКРЕДИТ КЪНСЮМЪР ФАЙНЕНСИНГ ЕАД 175070632 СОФИЯ 1303, УЛ. ГЮЕШЕВО, № 14 СОФИЯ 1303 УЛ. ГЮЕШЕВО, № 14 ДИМИТЪР ТОДОРОВ ТОДОРОВ, ТЕЛ. 02 8021 501 Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства РД22-2104/02.11.2009
34 BGR00098 УСТОИ АД 123676736 СОФИЯ 1000, УЛ. ХАН ПРЕСИАН №6-8 СОФИЯ 1000 УЛ. ХАН ПРЕСИАН №6-8 ПАВЕЛ СТЕФАНОВ ВЕЛЕВ, ТЕЛ. 980 4540 Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства РД22-2228/16.11.2009
35 BGR00101 СТАНДАРТ ЛИЗИНГ ООД 131401647 СОФИЯ 1111, ЖК ЯВОРОВ БЛ.73 ВХ.А ЕТ.10 АП.22 СОФИЯ 1111 ЖК ЯВОРОВ БЛ.73 ВХ.А ЕТ.10 АП.22 ДИАНА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА, ТЕЛ. 9714004 Финансов лизинг РД22-2296/19.11.2009
36 BGR00102 ХИТ КРЕДИТ ООД 130913306 СОФИЯ 1000, УЛ ЛАВЕЛЕ 19, ЕТ 3 ЯМБОЛ 8600 УЛ. ПРЕСЛАВ 138 СТОЯН КОЛЕВ КОЛЕВ, ТЕЛ. 0988375666 1.Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства. 2.Финансов лизинг РД22-2297/19.11.2009
37 BGR00106 КРЕДИ ЙЕС ООД 200688545 ХАСКОВО 6300, УЛ. ЛОЗАРСКА 12 ХАСКОВО 6300 УЛ. ЛОЗАРСКА 12 ВЛАДИСЛАВ МИХАЙЛОВ ИНДЖОВ, ТЕЛ. 0886111999 Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства РД22-2355/25.11.2009
38 BGR00109 БМ ЛИЗИНГ ЕАД 131072664 СОФИЯ 1303, БУЛ. ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ №109-115, БИЗНЕС СГРАДА ТАО СОФИЯ 1303 БУЛ. ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ №109-115, БИЗНЕС СГРАДА ТАО КАЛИН МИТЕВ, ТЕЛ. (+359) 2 942 99 11 1.Финансов лизинг. 2.Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства РД22-2372/27.11.2009
39 BGR00111 ЕЙДЖИБИ ФАЙНАНС АД 200419349 БУРГАС 8000, УЛ.АЛЕКО БОГОРИДИ 45 БУРГАС  8000 УЛ.АЛЕКО БОГОРИДИ 45 АНТОН ГОШЕВ ТОНЧЕВ , ТЕЛ. 0885507507 Отпускане на заеми със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства РД22-2441/04.12.2009
40 BGR00114 М ЛИЗИНГ ЕАД 131306380 СОФИЯ 1407, Р-Н ЛОЗЕНЕЦ, Ж.К. ХЛАДИЛНИКА, БУЛ. ЧЕРНИ ВРЪХ NO. 53 СОФИЯ 1407 Р-Н ЛОЗЕНЕЦ, Ж.К. ХЛАДИЛНИКА, БУЛ. ЧЕРНИ ВРЪХ NO 53 КИРИЛ ВАЛЕНТИНОВ ГЕОРГИЕВ, ТЕЛ. +359 2 937 5822 1.Финансов лизинг. 2.други дейности РД22-2468/07.12.2009
41 BGR00116 МАРШАЛ КРЕДИТ ГРУП ООД 175066780 СОФИЯ 1612, УЛ.ЦЕРОВА ГОРА 12-14, ЕТ.4, АП. 5А СОФИЯ 1612  УЛ.ЦЕРОВА ГОРА №12-14, ЕТ.4, АП.5А ДАНИЕЛ ВАСИЛЕВ ДАМЯНОВ, ТЕЛ. 029587991 Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства РД22-2482/09.12.2009
42 BGR00122 РАЙФАЙЗЕН ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ ЕООД 131206120 СОФИЯ 1407, БУЛ. ЧЕРНИ ВРЪХ №32А, ЕТ.6 СОФИЯ 1407 БУЛ. ЧЕРНИ ВРЪХ №32А, ЕТ.6 ГЕОРГИ АТАНАСОВ ПАНДОХОВ, ТЕЛ. 02 491 91 91 1.Финансов лизинг. 2.Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства РД22-2510/11.12.2009
43 BGR00123 Б.Л.ЛИЗИНГ АД 175043618 СОФИЯ 1138, БУЛ. ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ 144 СОФИЯ 1138 БУЛ. ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ 144 ИРЕНА РУМЕНОВА АНГЕЛОВА, ТЕЛ. 0035928620659 1.Финансов лизинг. 2.Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства РД22-2512/11.12.2009
44 BGR00126 Т.С.ЛИЗИНГ-АУТО ООД 831806481 СОФИЯ 1164, УЛ. МИДЖУР № 18 СОФИЯ 1164 УЛ. МИДЖУР № 18 ТЕОДОРА НИКОЛОВА ЦОНКОВА-ГИБИНСКА, ТЕЛ. 02 963 40 08 Финансов лизинг РД22-2554/16.12.2009
45 BGR00129 ТЕРРА КРЕДИТ ЕООД 130339438 СОФИЯ 1618, КВ.МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ, УЛ.БЯЛА АКАЦИЯ 5 ПАРТЕР, ОФИС 1 СОФИЯ 1618 КВ.МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ, УЛ.БЯЛА АКАЦИЯ 5, ПАРТЕР, ОФИС 1 АЛБЕНА ДИМИТРОВА МАТЕВА, ТЕЛ. 070017787 Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства РД22-2559/16.12.2009
46 BGR00130 АЛИАНЦ ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ ЕАД 175200915 СОФИЯ 1510, УЛ. РЕЗБАРСКА № 5 СОФИЯ 1510 УЛ. РЕЗБАРСКА № 5 МИРОСЛАВ ПЕНЧЕВ ИВАНОВ, ТЕЛ. 9487010 1.Финансов лизинг. 2.Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства РД22-2558/16.12.2009
47 BGR00133 ДОЙЧЕ ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ ЕАД 175191524 СОФИЯ 1000, УЛ.КЪРНИГРАДСКА № 13, ЕТ.2 СОФИЯ 1618 БУЛ.БЪЛГАРИЯ № 118, ЕТ.3 РОСЕН ЛЮДМИЛОВ МИШЕВ, ТЕЛ. 02 / 8185670 1.Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства. 2.Финансов лизинг. 3.други дейности РД22-2571/18.12.2009
48 BGR00137 ОББ ФАКТОРИНГ ЕООД 200885158 СОФИЯ 1000, УЛ. „СВЕТА СОФИЯ“ № 5 СОФИЯ 1463 БУЛ. „ВИТОША“ № 89 Б                                                    ЦВЕТАНА ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА, ТЕЛ. 02/8112960 Придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и др.) РД22-2612/23.12.2009
49 BGR00139 ОВЕРГАЗ КАПИТАЛ АД 121589421 СОФИЯ 1407, УЛ. ФИЛИП КУТЕВ NO. 5 СОФИЯ 1407 УЛ. ФИЛИП КУТЕВ NO. 5 АНТОАНЕТА ЖИВКОВА АТАНАСОВА, ТЕЛ. +35924283500 1.Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства. 2.други дейности. 3.Финансов лизинг. 4.Придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и др.) РД22-2615/23.12.2009
50 BGR00140 ЕЙЧ ДЖИ – КРЕДИТ ГРУП ООД 200905431 ЯМБОЛ 8600, УЛ.БЯЛО МОРЕ 30 ЯМБОЛ 8600 УЛ.БЯЛО МОРЕ 30 ДЕТЕЛИНА МИНЧЕВА ДИМИТРОВА, ТЕЛ. 0879369669 Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства РД22-2671/23.12.2009
51 BGR00144 СОФИЯ КОМЕРС КРЕДИТ ГРУП АД 175302519 СОФИЯ 1172, Ж.К. ДИАНАБАД, УЛ. ВАСИЛ КАЛЧЕВ, БЛ. 58, АП.ОФИС № 6 СОФИЯ 1172 Ж.К. ДИАНАБАД, УЛ. ВАСИЛ КАЛЧЕВ, БЛ. 58, АП.ОФИС № 6 АДРИАН ДИМИТРОВ СТАНЕВ, ТЕЛ. 02/9616700 1.Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства. 2.Търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с чуждестранна валута и благородни метали, с изключение на деривативни финансови инструменти върху чуждестранна валута и благородни метали РД22-0099/18.01.2010
52 BGR00145 ПОРШЕ ЛИЗИНГ БГ ЕООД 131283654 СОФИЯ 1766, Ж.К. МЛАДОСТ 4, БИЗНЕС ПАРК СОФИЯ, БЛ. 12, ВХ. А, ЕТ. 2 СОФИЯ 1766 Ж.К. МЛАДОСТ 4, БИЗНЕС ПАРК СОФИЯ, БЛ. 12, ВХ. А, ЕТ. 2 КАТЯ ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА, ТЕЛ. +35924899100 Финансов лизинг РД22-0102/18.01.2010
53 BGR00146 ЛИЗИНГОВА КЪЩА СОФИЯ ЛИЗИНГ ЕАД 121218170 СОФИЯ 1839, БУЛ. БОТЕВГРАДСКО ШОСЕ 459 СОФИЯ 1839 БУЛ. БОТЕВГРАДСКО ШОСЕ 459 ВАЛЕНТИН ВЕЛИЧКОВ ТАКОВ, ТЕЛ. 02/8921110 Финансов лизинг РД22-0112/18.01.2010
54 BGR00147 „ЕУРАТЕК ФИНАНС“ АД 131521276 СОФИЯ 1303, УЛ.БРЕГАЛНИЦА 113, АП. 9 СОФИЯ 1220 УЛ.ХАН КУБРАТ 27 СВЕТЛИН ВЪРБАНОВ ГЕОРГИЕВ, ТЕЛ. 02/ 813 700 Финансов лизинг РД22-0113/18.01.2010
55 BGR00150 ЕВРОЛИЙЗ АУТО ЕАД 131289899 СОФИЯ 1592, БУЛ. ХРИСТОФОР КОЛУМБ 43, ЕТ. 5 СОФИЯ 1592 БУЛ. ХРИСТОФОР КОЛУМБ 43, ЕТ. 5 ИВАЙЛО ЕМИЛОВ ПЕТКОВ, ТЕЛ. 02 9651 555 1.Финансов лизинг. 2.други дейности РД22-0144/21.01.2010
56 BGR00156 „АУТОБОХЕМИЯ“ АД 117019045 СОФИЯ 1303, УЛ.БРЕГАЛНИЦА 113, АП. 9 СОФИЯ 1220 УЛ.ХАН КУБРАТ 27 СВЕТЛИН ВЪРБАНОВ ГЕОРГИЕВ, ТЕЛ. 02/ 813 700 Финансов лизинг РД22-0216/28.01.2010
57 BGR00166 ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД 175074752 СОФИЯ 1404, БУЛ. БЪЛГАРИЯ 49, БЛ. 53Е, ВХ. В, ЕТ. 7. СОФИЯ 1404 БУЛ. БЪЛГАРИЯ 49, БЛ. 53Е, ВХ. В, ЕТ. 7 ЦВЕТЕЛИНА ГЕОРГИЕВА СТАНЕВА, ТЕЛ. 02 40 32 500 Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства РД22-0281/05.02.2010
58 BGR00168 ЛИЗИНГОВА КОМПАНИЯ АД 121126583 СОФИЯ 1113, УЛ. ФР. Ж. КЮРИ 20, ЕТ.8 СОФИЯ 1113 УЛ. ФР.Ж.КЮРИ 20, ЕТ.8 ПЕТЯ ВЕСЕЛИНОВА НЕДЕВА, ТЕЛ. 02/9630580 1.Финансов лизинг. 2.други дейности РД22-0323/15.02.2010
59 BGR00169 СКАНИЯ ФАЙНАНС БЪЛГАРИЯ ЕООД 175108126 СОФИЯ 1186, С. ГЕРМАН, СТОЛИЧНА ОБЩИНА, Р-Н ПАНЧАРЕВО, УЛ. МАНАСТИРСКА ВОДЕНИЦА  5 СОФИЯ 1186 С. ГЕРМАН, СТОЛИЧНА ОБЩИНА, Р-Н ПАНЧАРЕВО, УЛ. МАНАСТИРСКА ВОДЕНИЦА  5 НИКОЛАЙ ИВАНОВ МИНЕНВ, ТЕЛ. 02 970 54 13 1.Финансов лизинг. 2.Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства. 3.други дейности РД22-0324/15.02.2010
60 BGR00172 ЗИ-МЕТРИКС АД 200888528 СОФИЯ 1407, БУЛ. ДЖЕЙМС БАУЧЕР NO 76, ЕТ. 3 СОФИЯ 1407 БУЛ. ДЖЕЙМС БАУЧЕР NO 76, ЕТ. 3 РУМЕН РАДОСЛАВОВ ДИМИТРОВ, ТЕЛ. 0899 181 066 Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства РД22-0375/18.02.2010
61 BGR00174 ДИ БИ ЛИЗИНГ ЕООД 130077523 СОФИЯ 1618, БУЛ. БЪЛГАРИЯ 58 ВХ. С ЕТ. 4 ОФИС 14 СОФИЯ 1618 БУЛ. БЪЛГАРИЯ 58 ВХ. С ЕТ. 4 ОФИС 14 СТЕФАН ВЛАДОВ МЛАДЕНОВ, ТЕЛ. 02/9587557 Финансов лизинг РД22-0379/18.02.2010
62 BGR00176 КРЕДИЛЕНД ЕООД 201022749 СЛИВЕН 8800, БУЛ. ПАНАЙОТ ХИТОВ №14, ЕТ.2 СЛИВЕН 8800 БУЛ. ПАНАЙОТ ХИТОВ №14, ЕТ.2 ТЕОДОРА ТОДОРОВА МАРИНОВА, ТЕЛ. 888206424 Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства РД22-0618/17.03.2010
63 BGR00178 ЛАЙТ КРЕДИТ ООД 201015391 ПЛОВДИВ 4003, УЛ. „ПОЛЕТ“ № 1 ПЛОВДИВ 4003 УЛ. „ПОЛЕТ“ № 1 НЕЛИ СПАСОВА МИХАЙЛОВА, ТЕЛ. 032/966978 Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства РД22-0713/25.03.2010
64 BGR00181 ЛИЗИНГ ФИНАНС ЕАД 131352367 СОФИЯ 1407, БУЛ. „ЧЕРНИ ВРЪХ“ № 53 СОФИЯ 1407 БУЛ. „ЧЕРНИ ВРЪХ“ № 53 ЛЮБОМИРА ВАСЕВА ТОДОРОВА, ТЕЛ. 0895558211 1.други дейности. 2.Финансов лизинг РД22-0767/31.03.2010
65 BGR00185 „ФИНАНСЦЕНТЪР“ ЕООД 201099699 СОФИЯ 1404, БУЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ №103,ЕТ.2,ОФИС 3 СОФИЯ 1404 БУЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ №103,ЕТ.2,ОФИС 3 СТИЛИЯН СТАНИМИРОВ НЕНОВ, ТЕЛ. 0888268168 Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства РД22-0919/15.04.2010
66 BGR00188 „КРЕДИТЕКС“ ЕООД 131216673 СОФИЯ 1505, УЛ. „ЛИСЕЦ“ 7, ЕТ. 3 СОФИЯ 1505 УЛ. „ЛИСЕЦ“ 7, ЕТ. 3 ЕМИЛИЯ АСПАРУХОВА ЛЮБЕНОВА, ТЕЛ. 02 810 99 90 1.Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства. 2.Придобиване на участия в кредитна или в друга финансова институция РД22-1097/04.05.2010
67 BGR00189 „ХИПОКРЕДИТ“ АД 131241783 СОФИЯ 1505, УЛ. „ЛИСЕЦ“ 7, ЕТ. 3 СОФИЯ 1505 УЛ. „ЛИСЕЦ“ 7, ЕТ. 3 ЕМИЛИЯ АСПАРУХОВА ЛЮБЕНОВА, ТЕЛ. 02 810 99 90 Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства РД22-1138/13.05.2010
68 BGR00190 ДСК ЛИЗИНГ АД 131413749 СОФИЯ 1303, БУЛ. АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ № 73, ЕТ. 4 СОФИЯ 1303 БУЛ. АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ № 73, ЕТ. 4 БОРИСЛАВ ВЕСЕЛИНОВ МАТАКИЕВ, ТЕЛ. 02/810 05 00 1.Финансов лизинг. 2.други дейности РД22-1171/03.05.2010
69 BGR00192 УНИКРЕДИТ ЛИЗИНГ ЕАД 121887948 СОФИЯ 1303, УЛ. ГЮЕШЕВО № 14 СОФИЯ 1303 УЛ. ГЮЕШЕВО № 14 ЦВЕТОЗАРА ВАСИЛЕВА БАКЪРДЖИЕВА, ТЕЛ. 02 923 24 70 1.Финансов лизинг. 2.други дейности. 3.Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства РД22-1287/02.06.2010
70 BGR00202 ФИНАНС ХОЛД БЪЛГАРИЯ ООД 200735614 СОФИЯ 1700, Ж.К. СТУДЕНТСКИ ГРАД, ПРОФ. ХРИСТО ДАНОВ 11, ВХ. Е,  ОФИС 6 СОФИЯ 1172 Ж.К. СТУДЕНТСКИ ГРАД, ПРОФ. ХРИСТО ДАНОВ 11, ВХ. Е,  ОФИС 6 ВАЛЕНТИНА ДИМИТРОВА КАРАДАШКА, ТЕЛ. 889577557 1.Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства. 2.Придобиване на участия в кредитна или в друга финансова институция. 3.Придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и др.). 4.Финансов лизинг. 5.Гаранционни сделки РД22-1548/06.07.2010
71 BGR00206 „ВАРНА КРЕДИТ ГРУП“ ООД 201056687 ВАРНА 9000, УЛ. „АЛЕКСАНДЪР ДЯКОВИЧ“ 45 ВАРНА 9000 УЛ. „АЛЕКСАНДЪР ДЯКОВИЧ“ 45 СВЕТЛА СТОЯНОВА ТОДОРОВА, ТЕЛ. +359 52 699 555 Отпускане на заеми със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства РД22-1986/07.09.2010
72 BGR00208 НД МЕНИДЖМЪНТ ООД 200267101 ПЕРНИК 2300, УЛ.РАШО ДИМИТРОВ, БЛ.80, ВХ.В, ЕТ6, АП.71 ПЕРНИК 2300 УЛ.РАШО ДИМИТРОВ, БЛ.80, ВХ.В, ЕТ6, АП.71 ЛЪВЧО ДАНАИЛОВ ДАНАИЛОВ, ТЕЛ. 0888943323 Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства РД22-2275/08.10.2010
73 BGR00209 КРЕДИТНА КЪЩА ЕВРОКОМЕРС ЕООД 201250083 СОФИЯ 1606, УЛ.ТУНДЖА №3 АП 3 ЕТ 1 СОФИЯ 1606 УЛ.ТУНДЖА 3 АП 3 ЕТ 1 ЦВЕТОМИЛА СТОИМЕНОВА НАЙДЕНОВА, ТЕЛ. 9532523 1.Отпускане на заеми със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства. 2.Финансов лизинг РД22-2287/11.10.2010
74 BGR00211 ИЗИ ФИНАНС ЕООД 201196810 СОФИЯ 1408, УЛ. БАЛША 17, ОФИС 1 СОФИЯ 1408 УЛ. БАЛША 17, ОФИС 1 БОРИСЛАВ ИВАНОВ НИКОЛЧЕВ, ТЕЛ. 0700 100 76 Отпускане на заеми със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства РД22-2352/19.10.2010
75 BGR00213 НЕТКРЕДИТ ООД 201253421 СОФИЯ 1756, УЛ.ЛЪЧЕЗАР СТАНЧЕВ 3 /ЛИТЕКС ТАУЪР/, ЕТ.10 СОФИЯ 1756 УЛ.ЛЪЧЕЗАР СТАНЧЕВ №5 /СОФАРМА ТАУЪР/, ЕТ.2 ИРИНА НЕДКОВА ХРИСТОВА-СТАНКОВА, ТЕЛ. 070016020 Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства РД22-2541/09.11.2010
76 BGR00214 МЪНИ ПЛЮС МЕНИДЖМЪНТ ООД 201284228 СОФИЯ 1336, РАЙОН ЛЮЛИН 6, БУЛ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ №21, ЕТ.4, ОФИС 13 СОФИЯ 1336 РАЙОН ЛЮЛИН 6, БУЛ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ №21, ЕТ.4, ОФИС 13 ЗДРАВКО ВЛАДИМИРОВ ИВАНОВ, ТЕЛ. 0884 544998 Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства РД 22-2574/11.11.2010
77 BGR00222 СТАЛ 2007 ЕООД 175336717 СОФИЯ 1614, КВ. ГОРНА БАНЯ, УЛ. 639, NO. 9 СОФИЯ 1614 КВ. ГОРНА БАНЯ, УЛ. 639, NO. 9 ПЕТЪР СТОЯНОВ АЛЕКСАНДРОВ, ТЕЛ. 00359877000088 1.Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства. 2.Финансов лизинг. 3.Придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и др.). 4.Придобиване на участия в кредитна или в друга финансова институция РД22-3020/22.12.2010
78 BGR00223 ФИНАНС ДИРЕКТ АД 201343299 СОФИЯ 1000, УЛ. „КУЗМАН ШАПКАРЕВ“ № 4 СОФИЯ 1797 УЛ. ЛЪЧЕЗАР СТАНЧЕВ 5, СОФАРМА БИЗНЕС ТАУЪРС, КУЛА Б, ЕТ. 12-13 МИГЛЕНА ЯНАКИЕВА ЗИБИЛЯНОВА, ТЕЛ. 02 81 000 15 1.Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства. 2.Финансов лизинг РД22-0117/20.01.2011
79 BGR00225 МАСТЕР ФИНАНС АД 201289474 ВАРНА 9002, УЛ.ГЕН. КОЛЕВ 92 ЕТ.3 ОФИС 3 ВАРНА 9002 УЛ.ГЕН. КОЛЕВ 92 ЕТ.3 ОФИС 3 ГАЛИН ДИМИТРОВ ГИГОВ, ТЕЛ. 0887474187 Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства РД22-0201/02.02.2011
80 BGR00226 „БЪРЗ КРЕДИТ“ ЕООД 201299550 ЯМБОЛ 8600, УЛ.“ПРЕСЛАВ“№82 ЯМБОЛ 8600 УЛ.“ПРЕСЛАВ“№82 КРАСИМИРА РУСИНОВА ЖЕЛЯЗКОВА, ТЕЛ. 887728475 1.Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства. 2.Финансов лизинг РД 22-0202/02.02.2011
81 BGR00230 МИКРОФИНАНСИРАЩА ИНСТИТУЦИЯ ДЖОБС ЕАД 201390740 СОФИЯ 1000, РАЙОН СРЕДЕЦ, УЛ. ДЯКОН ИГНАТИЙ № 1 СОФИЯ 1421 РАЙОН ЛОЗЕНЕЦ, БУЛ. АРСЕНАЛСКИ № 105 АНГЕЛ АТАНАСОВ ДЖАЛЪЗОВ, ТЕЛ. 02/9306-247 1.Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства. 2.Финансов лизинг РД22-0406/07.03.2011
82 BGR00242 ФИНАНСОВА КЪЩА РУМ ООД 201468865 ПЛОВДИВ 4003, УЛ. „САМАРА“ 18 ЕТ 3 АП 7 ПЛОВДИВ 4003 УЛ. „САМАРА“ 18 ЕТ 3 АП 7 ЖИВКО ДИМИТРОВ ДЯНКОВ , ТЕЛ. 0893699499 Отпускане на заеми със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства РД 22-0613/04.04.2011
83 BGR00244 ФИНАНСОВА КОМПАНИЯ К И К ООД 201450276 ПЛОВДИВ 4002, УЛ. ЖАН ЖОРЕС 49, ЕТ.2, АП.9 ПЛОВДИВ 4002 УЛ. ЖАН ЖОРЕС 49, ЕТ.2, АП.9 КРАСИМИР ИВАНОВ КАЛИНКИН, ТЕЛ. 0879087920 1.Отпускане на заеми със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства. 2.Гаранционни сделки. 3.Придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и др.) РД-22-0614/04.04.2011
84 BGR00248 ЛИМАР ЛОАН ООД 201545895 ПЛОВДИВ 4000, УЛ. ЦАРИБРОД 2 ПЛОВДИВ 4000 УЛ. ЦАРИБРОД 2 ЛЪЧЕЗАР ВЕЛИКОВ ПЕНЧЕВ, ТЕЛ. 0888556000 1.Отпускане на заеми със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства. 2.Търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с чуждестранна валута и благородни метали, с изключение на деривативни финансови инструменти върху чуждестранна валута и благородни метали РД22-1280/22.06.2011
85 BGR00249 ЕМ ДЖИ ФИНАНС АД 201504286 БУРГАС 8000, УЛ.“ЦАР СИМЕОН“ №7 0 БУРГАС 8000 УЛ.“ЦАР СИМЕОН“ №7 0 АЛЕКСАНДЪР ЦЕНОВ АЛЕКСАНДРОВ , ТЕЛ. 0899897717 1.Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства. 2.Придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и др.). 3.Придобиване на участия в кредитна или в друга финансова институция. 4.Финансов лизинг РД 22-1281/22.06.2011
86 BGR00250 БИ ЕНД ДЖИ КРЕДИТ ООД 201513004 СОФИЯ 1113, УЛ. НЕЗАБРАВКА №25, ЕТ.5 СОФИЯ 1113 УЛ. НЕЗАБРАВКА, №25, ЕТ.5 СИМЕОН ИВАНОВ ГЕТОВ, ТЕЛ. 070010410 Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства РД22-1283/22.06.2011
87 BGR00251 М К – ЛИЗИНГ ООД 119661187 СЛИВЕН 8800, БУЛ.“ХАДЖИ ДИМИТЪР“№30, ЕТ.3, ОФИС 7 СЛИВЕН 8800 БУЛ.“ХАДЖИ ДИМИТЪР“№30, ЕТ.3, ОФИС 7 МЕТОДИЙ АНДРЕЕВ КУСЕВ, ТЕЛ. 044/622598 Отпускане на заеми със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства РД22-1320/28.06.2011
88 BGR00260 МАКРОАДВАНС АД 201127485 СОФИЯ 1000, УЛ.“Г.С.РАКОВСКИ“ 147 АП.14 СОФИЯ 1000 УЛ.“Г.С.РАКОВСКИ“ 147 АП.14 МАГДАЛЕНА ИЛИЕВА СЕРГИЕВА, ТЕЛ. 00359888232527 1.Придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и др.). 2.Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства РД22-1994/16.09.2011
89 BGR00262 ФИНАНС ИНФО АСИСТАНС ЕООД 130997190 СОФИЯ 1000, УЛ. ВРАБЧА 8 СОФИЯ 1000 УЛ. ВРАБЧА 8 ДИМИТЪР ПЛАМЕНОВ МИХАЙЛОВ, ТЕЛ. 029327100 1.Придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и др.). 2.други дейности РД22-2310/24.10.2011
90 BGR00271 „ДОВЕРИЕ ФИНАНС“ ООД 201748447 ДОБРИЧ 9300, УЛ.“ДАМЕ ГРУЕВ“ №8 ДОБРИЧ  9300 УЛ. „ДАМЕ ГРУЕВ“ № 8 ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВ ИЛИЕВ, ТЕЛ. 0878602885 Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства РД22-0176/18.01.2012
91 BGR00274 О И В ООД 127622369 ШУМЕН 9700, УЛ.“САН СТЕФАНО“№6 ШУМЕН 9700 УЛ. „САН СТЕФАНО“№ 6 ВАЛЕНТИН МАРИНОВ ВЪРБАНОВ, ТЕЛ. 054800677 Отпускане на заеми със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства РД 22-0489/07.03.2012
92 BGR00277 „ВИВА КРЕДИТ“ ООД 201995287 СОФИЯ 1324,  Ж.К. ЛЮЛИН 7, БУЛ. ДЖАВАХАРЛАЛ НЕРУ NO 28, БЛ. АТЦ „СИЛВЪР ЦЕНТЪР“, ЕТ. 2, ОФИС 73Г СОФИЯ 1324  Ж.К. ЛЮЛИН 7, БУЛ. ДЖАВАХАРЛАЛ НЕРУ NO 28, БЛ. АТЦ „СИЛВЪР ЦЕНТЪР“, ЕТ. 2, ОФИС 73Г ДЕСИСЛАВА СТРАХИЛОВА ДИМИТРОВА , ТЕЛ. 0882 406 844 1.Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства. 2.Финансов лизинг РД22-0857/27.04.2012
93 BGR00279 МИКРО КРЕДИТ АД 202073629 СОФИЯ 1784, БУЛ. ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ № 137, ЕТ. 3 СОФИЯ 1784 БУЛ. ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ № 137, ЕТ. 3 ВАЛЕРИ МАРИНОВ ВЪЛЧЕВ; ГЕОРГИ АТАНАСОВ АТАНАСОВ Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства РД 22-1170/13.06.2012
94 BGR00281 ИНВЕСТКРЕДИТ ГРУП ООД 202060293 СТАРА ЗАГОРА 6000, УЛ. ПАЗАРСКА № 13 СТАРА ЗАГОРА 6000 УЛ. ПАЗАРСКА № 13 ВЕЛЧО ПЕТРОВ ТОДОРОВ, ТЕЛ. 0888754878 Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства РД22-1382/11.07.2012
95 BGR00283 ТОП КРЕДИТ ООД 202171201 ПЛЕВЕН 5800, УЛ. НЕСТОР МАРКОВ 2 ПЛЕВЕН 5800 УЛ. НЕСТОР МАРКОВ 2 ЮРИ ВАСИЛЕВ ГОРАНОВ, ТЕЛ. 0882213932 Отпускане на заеми със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства РД22-1981/18.09.2012
96 BGR00292 БЕ ПЛЮС ООД 202184355 СОФИЯ 1408, УЛ.“ДИМИТЪР МАНОВ“ № 19-21 СОФИЯ 1408 УЛ. ДИМИТЪР МАНОВ № 19-21 НИКОЛАЙ БОРИСОВ ДАКОВСКИ, ТЕЛ. 0888 537 244 1.Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства. 2.Гаранционни сделки. 3.други дейности. 4.Финансов лизинг РД22-2301/24.10.2012
97 BGR00293 ГЛОБАЛ КРЕДИТ СЪЛЮШЪНС ООД 202201694 ПРАВЕЦ 2161, ЖК.СЕВЕР БЛ.103 ВХ.А ЕТ.2 АП.4 ПРАВЕЦ 2161 ГР.ПРАВЕЦ ЖК.СЕВЕР БЛ.103 ВХ.А ЕТ.2 АП.4 ИВАЙЛА ПАНАЙОТОВА ИВАНОВА, ТЕЛ. 0878509069 1.Отпускане на заеми със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства. 2.други дейности РД22-2356/30.10.2012
98 BGR00294 ЕС ДЖИ ФИНАНС ООД 202167975 ПЛОВДИВ 4000, УЛ. „ПЕТЪР ЧЕНКОВ“ №3, ЕТ.1, АП.1 ПЛОВДИВ 4000 УЛ. „ПЕТЪР ЧЕНКОВ“ №3, ЕТ.1, АП.1 ЛЮБОМИР ПЕНЧЕВ ДЖАПАРОВ, ТЕЛ. 0878710139 1.Финансов лизинг. 2.Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства. 3.Придобиване на участия в кредитна или в друга финансова институция. 4.Гаранционни сделки. 5.Парично брокерство. 6.Придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и др.) РД22-2582/21.11.2012
99 BGR00296 СИТИ КОРЕКТ КРЕДИТ ООД 126647259 ХАРМАНЛИ 6450, УЛ.ИВАН ВАЗОВ 3 ХАРМАНЛИ 6450 УЛ.ИВАН ВАЗОВ 3 РУМЕН АТАНАСОВ ТЯНКОВ, ТЕЛ. 0899920323 Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства РД22-2609/26.11.2012
100 BGR00297 СИС КРЕДИТ АД 202154974 СОФИЯ 1000, УЛ. Г. С. РАКОВСКИ 140, ЕТ. 4 СОФИЯ 1000 УЛ. Г. С. РАКОВСКИ 140, ЕТ. 4 ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ ЙОНЧЕВ, ТЕЛ. 02/988 85 95 1.Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства. 2.Финансов лизинг. 3.Гаранционни сделки. 4.Придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и др.) РД22-2647/28.11.2012
101 BGR00298 АЙ ТИ ЕФ ГРУП АД 202255877 СОФИЯ 1303, БУЛ. АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ № 84-86, БИЗНЕС ЦЕНТЪР УРБАН МОДЕЛ (URBAN MODEL), ЕТ. 12 СОФИЯ 1303 БУЛ. АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ № 84-86, БИЗНЕС ЦЕНТЪР УРБАН МОДЕЛ (URBAN MODEL), ЕТ. 12 ФИЛИП ГЕОРГИЕВ ДОБРИНОВ, ТЕЛ. 0888 319933 Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства РД22-2675/30.11.2012
102 BGR00299 ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД 175308436 СОФИЯ 1000, УЛ. „КУЗМАН ШАПКАРЕВ“ 4 СОФИЯ 1756 УЛ. „ЛЪЧЕЗАР СТАНЧЕВ“5, СОФАРМА БИЗНЕС ТАУЪРС, КУЛА Б, ЕТ. 12 ГЕОРГИ СТОЯНОВ ГЕОРГИЕВ, ТЕЛ. 02/ 81 000 92 1.Финансов лизинг. 2.Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства РД22-2677/03.12.2012
103 BGR00303 ИПОКРЕДИТ ООД 202175961 ГОРНА ОРЯХОВИЦА 5100, УЛ.ГЕОРГИ ИЗМИРЛИЕВ 2Б, ЕТ.1,ОФИС 5 ГОРНА ОРЯХОВИЦА 5100 УЛ.ГЕОРГИ ИЗМИРЛИЕВ 2Б, ЕТ.1,ОФИС 5 АРМЕН ПОГОСЯН, ТЕЛ. 0887835730 Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства РД22-0261/06.02.2013
104 BGR00307 КРЕДИТНА АГЕНЦИЯ БЪЛГАРИЯ ООД 202328446 ПЛОВДИВ 4000, РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН, БУЛ. „КНЯГИНЯ МАРИЯ ЛУИЗА“ № 6Б, ЕТ. 4, ОФИС 11 ПЛОВДИВ 4000 РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН, БУЛ. „КНЯГИНЯ МАРИЯ ЛУИЗА“ № 6Б, ЕТ. 4, ОФИС 11 АНТОАНЕТА ЗЛАТКОВА ФИЛИЗОВА, ТЕЛ. 0898396174 Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства РД22-0812/22.04.2013
105 BGR00310 „КЕШ КРЕДИТ МОБАЙЛ“ ЕАД 202376220 СОФИЯ 1309, РАЙОН Р-Н ИЛИНДЕН, Ж.К. „СВЕТА ТРОИЦА“, УЛ. „ЗОГРАФСКИ МАНАСТИР“ № 15, ВХ. Г, ЕТ. 6 СОФИЯ 1309 РАЙОН Р-Н ИЛИНДЕН, Ж.К. „СВЕТА ТРОИЦА“, УЛ. „ЗОГРАФСКИ МАНАСТИР“ № 15, ВХ. Г, ЕТ. 6 ЗОРНИЦА КРАСИМИРОВА ЯНАКИЕВА – АТАНАСОВА, ТЕЛ. 0889550545 Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства РД22-2584/24.04.2013
106 BGR00311 ОТП ФАКТОРИНГ БЪЛГАРИЯ ЕАД 202317122 СОФИЯ 1000, PАЙОН ОБОРИЩЕ, БУЛ. КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР ДОНДУКОВ № 19, ЕТ. 2 СОФИЯ 1000 PАЙОН ОБОРИЩЕ, БУЛ. КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР ДОНДУКОВ № 19, ЕТ. 2 ЙОРДАНКА ГЕОРГИЕВА ШИШМАНОВА, ТЕЛ. +359 889 409 201 Придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и др.) РД22-1469/29.05.2013
107 BGR00312 АДЕССО КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД 202250289 БОТЕВГРАД 2140, ОБЛАСТ СОФИЯ, ОБЩИНА БОТЕВГРАД, ГРАД БОТЕВГРАД, БУЛ.“ТРЕТИ МАРТ“ № 83 БОТЕВГРАД 2140 ОБЛАСТ СОФИЯ, ОБЩИНА БОТЕВГРАД, ГРАД БОТЕВГРАД, БУЛ.“ТРЕТИ МАРТ“ № 83 ЛЪЧЕЗАР ВАСИЛЕВ ЛАЗАРОВ, ТЕЛ. 0889502457 Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства РД22-1237/05.06.2013
108 BGR00313 „4ФИНАНС“ ЕООД 202393458 СОФИЯ 1700, УЛ. НИКОЛА ГАБРОВСКИ 79, ЕТ.2 СОФИЯ 1700 УЛ. НИКОЛА ГАБРОВСКИ 79, ЕТ. 2 ЗДРАВКО СТАМЕНОВ РАЙЧЕВ, ТЕЛ. 0700 45 010 Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства РД22-1236/05.06.2013
109 BGR00314 КРЕДИТ КОМЕРС АД 202516626 СОФИЯ 1700, Р-Н ЛОЗЕНЕЦ , БУЛ. СИМЕОНОВСКО ШОСЕ 24А СОФИЯ 1700 Р-Н ЛОЗЕНЕЦ , БУЛ. СИМЕОНОВСКО ШОСЕ 24А КРАСИМИРА ВАСИЛЕВА ВАСИЛЕВА, ТЕЛ. 029676266 1.Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства. 2.Финансов лизинг РД22-1256/06.06.2013
110 BGR00315 КРЕДИТ ПЛЮС ООД 202475916 СОФИЯ 1404, РАЙОН „ТРИАДИЦА“, БУЛ. „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ NO 100, БЛ. 22, ВХ. Б, ЕТ. 7, АП. 12 СОФИЯ 1404 РАЙОН „ТРИАДИЦА“, БУЛ. „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ NO 100, БЛ. 22, ВХ. Б, ЕТ. 7, АП. 12 МАРТИН РАЙЧЕВ РАЙКОВ, ТЕЛ. 0886068000 1.Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства. 2.Финансов лизинг. 3.Придобиване на участия в кредитна или в друга финансова институция РД22-1408/21.06.2013
111 BGR00316 СИТИ КЕШ ООД 202531869 СОФИЯ 1000, ГР. СОФИЯ, УЛ. СЛАВЯНСКА, № 29, ЕТ. 7 СОФИЯ 1000 ГР. СОФИЯ, УЛ. СЛАВЯНСКА, № 29, ЕТ. 7 НИКОЛАЙ ПЕНЧЕВ ПЕНЧЕВ, ТЕЛ. 887775525 Отпускане на заеми със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства РД22-1427/25.06.2013
112 BGR00319 КРЕДИТ ГАРАНЦИЯ ЕООД 201281666 СОФИЯ 1111, Р-Н СЛАТИНА, УЛ. МАНАСТИРСКА № 41, ВХ.Б, ЕТ.1, АП.2 СОФИЯ 1111 Р-Н СЛАТИНА, УЛ. МАНАСТИРСКА № 41, ВХ. Б, ЕТ.1, АП. 2 ЛИЛИЯ ИВАНОВА БОГЕВА, ТЕЛ. 0882505139 Гаранционни сделки РД22-1787/09.08.2013
113 BGR00324 СПИЙД КРЕДИТ ООД 201823558 РУСЕ 7000, УЛ.ПЕТКО Д.ПЕТКОВ 8 АДМИНИСТРАТИВНА ЧАСТ РУСЕ 7000 УЛ.ПЕТКО Д.ПЕТКОВ 8 ПЛАМЕН ТЯНЕВ ЛЮЦКАНОВ, ТЕЛ. +359898460401 Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства РД22-2275/08.10.2013
114 BGR00326 РИВА КРЕДИТ ООД 202752427 ПЛОВДИВ 4003, УЛ. ПОРТО ЛАГОС № 47, ЕТ. 5 ПЛОВДИВ 4003 УЛ. ПОРТО ЛАГОС № 47, ЕТ. 5 МАРИН ВАСИЛЕВ МАРИНОВ, ТЕЛ. 032/601420 Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства БНБ-00684/03.12.2013
115 BGR00328 ЕОС МАТРИКС ЕООД 131001375 СОФИЯ 1766, УЛ РАЧО ПЕТКОВ КАЗАНДЖИЯТА 6 СОФИЯ 1766 УЛ РАЧО ПЕТКОВ КАЗАНДЖИЯТА 6 ЛЮДМИЛА ВАСИЛЕВА СТОИЧКОВА, ТЕЛ. 9760800 Придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и др.) БНБ-05090/17.12.2013
116 BGR00329 РЕКРЕДИТ ООД 202749720 СОФИЯ 1750, РАЙОН МЛАДОСТ 1, БУЛ. АНДРЕЙ ЛЯПЧЕВ №34, ЕТ.4, ОФИС 14 СОФИЯ 1750 РАЙОН МЛАДОСТ 1, БУЛ. АНДРЕЙ ЛЯПЧЕВ №34, ЕТ.4, ОФИС 14 ПЛАМЕН ПЕТКОВ ХУБЕНОВ, ТЕЛ. 0897001001 Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства БНБ-06765/21.12.2013
117 BGR00332 АКСЕС ФАЙНАНС ООД 202806978 СОФИЯ 1408, РАЙОН ТРИАДИЦА, Ж.К. ИВАН ВАЗОВ, УЛ. БАЛША № 1, БЛОК 9, ЕТ.2 СОФИЯ 1408 РАЙОН ТРИАДИЦА, Ж.К. ИВАН ВАЗОВ, УЛ. БАЛША № 1, БЛОК 9, ЕТ.2 ЦВЕТАН ПЕТКОВ КРЪСТЕВ, ТЕЛ. 0882/ 550 657 Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства БНБ-40267/20.03.2014
118 BGR00333 ВФС БЪЛГАРИЯ ЕООД 203071481 СОФИЯ 1331, БУЛ. СЛИВНИЦА № 630 СОФИЯ 1331 БУЛ. СЛИВНИЦА № 630 ИВАН ЛЮДМИЛОВ ЖИВАНКИН, ТЕЛ. 02 4032704 Финансов лизинг БНБ-134623/28.11.2014
119 BGR00334 КРЕДИФРЕШ ЕООД 202998126 СОФИЯ 1618, Р-Н ВИТОША, УЛ. ВОЙВОДИНА МОГИЛА № 48 СОФИЯ 1618 КВ. ОВЧА КУПЕЛ, УЛ. ПРОМИШЛЕНА 27 СТОЙЧО ВАСИЛЕВ ВЕЛКОВ, ТЕЛ. 0884443866 Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства БНБ-134630/28.11.2014
120 BGR00335 Д ЛИЗИНГ ЕАД 203159604 СОФИЯ 1606, РАЙОН КРАСНО СЕЛО, БУЛ. ГЕН. ТОТЛЕБЕН 8 СОФИЯ 1606 РАЙОН КРАСНО СЕЛО, БУЛ. ГЕН. ТОТЛЕБЕН 8 ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ, ТЕЛ. 02/ 4641 293 Финансов лизинг БНБ-135896/03.12.2014
121 BGR00336 БАКБ ФАЙНЕНС ЕАД 131428530 СОФИЯ 1000, УЛ. СЛАВЯНСКА № 2 СОФИЯ 1000 УЛ. СЛАВЯНСКА № 2 КАЛИНА КИРИЛОВА БЕНЧЕВА, ТЕЛ. 02/9658260 1.Придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и др.). 2.Финансов лизинг БНБ-17860/10.02.2015
122 BGR00337 КОРЕКТ КРЕДИТ ГРУП БГ ЕООД 203304715 ЯМБОЛ 8600, УЛ. ЖОРЖ ПАПАЗОВ №5, ЕТ.4, ОФИС 10 ЯМБОЛ 8600 УЛ. ТЪРГОВСКА № 164 ИВАНКА БЕЛЧЕВА АЛЕКСАНДРОВА, ТЕЛ. 046 620999 1.Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства. 2.Финансов лизинг БНБ-27228/18.03.2015
123 BGR00338 УЛТИМА Ф ЕООД 203227238 ШУМЕН 9700, УЛ. ВАСИЛ ДРУМЕВ № 17Б ШУМЕН 9700 УЛ. ВАСИЛ ДРУМЕВ № 17Б СВЕТЛА ДИМИТРОВА СТОЯНОВА, ТЕЛ. 054/830-955 1.Отпускане на заеми със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства. 2.Финансов лизинг БНБ-31837/02.04.2015
124 BGR00339 МОСТ ФИНАНС МЕНИДЖМЪНТ АД 200385975 СОФИЯ 1505, БУЛ.“СИТНЯКОВО“ № 23 СОФИЯ 1505 БУЛ.“СИТНЯКОВО“ № 23 ЯНА ЦВЕТАНОВА МИТОВА, ТЕЛ. 02/9600129 Придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и др.) БНБ-33797/08.04.2015
125 BGR00340 ВЕГА 1000 ЕООД 202264431 ШУМЕН 9700, УЛ.ЦАР ИВАН АЛЕКСАНДЪР №54 ШУМЕН 9700 УЛ.ЦАР ИВАН АЛЕКСАНДЪР №54 ДИМИТРИНА СТОЯНОВА ДИМИТРОВА, ТЕЛ. 0889719343 Гаранционни сделки БНБ-39968/21.04.2015
126 BGR00341 ЛЕННО АД 203217465 СОФИЯ 1000, ЦУМ, БУЛ. МАРИЯ ЛУИЗА № 2, ЕТАЖ 5 СОФИЯ 1000 ЦУМ, БУЛ. МАРИЯ ЛУИЗА № 2, ЕТАЖ 5 АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ТОНКОВ, ТЕЛ. 02/4452060 1.Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства. 2.Парично брокерство. 3.Придобиване на участия в кредитна или в друга финансова институция. 4.Придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и др.). 5.Финансов лизинг. 6.Гаранционни сделки БНБ-50420/25.05.2015
127 BGR00342 АЛФИА АД 201556525 СОФИЯ 1000, БУЛ. ВАСИЛ ЛЕВСКИ 109 СОФИЯ 1000 БУЛ. ВАСИЛ ЛЕВСКИ 109 МАРТИН РОСЕНОВ МАНОЛОВ, ТЕЛ. 02 9805003 1.Финансов лизинг. 2.Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства БНБ-53255/03.06.2015
128 BGR00343 КРЕДИТ ГАРАНТ БГ ООД 203107568 СОФИЯ 1756, УЛ.ЛЪЧЕЗАР СТАНЧЕВ  3 (ЛИТЕКС ТАУЪР), ЕТ. 11 СОФИЯ 1756 УЛ. „ЛЪЧЕЗАР СТАНЧЕВ” № 3 (ЛИТЕКС ТАУЪР), ЕТ. 11 КОНСТАНТИН ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ, ТЕЛ. 02/4484865 1.Гаранционни сделки. 2.Придобиване на участия в кредитна или в друга финансова институция. 3.Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства. 4.Финансов лизинг БНБ-54954/09.06.2015
129 BGR00344 ФИНТРЕЙД ФАЙНАНС АД 203429537 СОФИЯ 1756, ГР. СОФИЯ, Р-Н СТУДЕНТСКИ, Ж.К. ДЪРВЕНИЦА, УЛ. ПЛОВДИВСКО ПОЛЕ 15, ВХ.А СОФИЯ 1756 ГР. СОФИЯ, Р-Н СТУДЕНТСКИ, Ж.К. ДЪРВЕНИЦА, УЛ. ПЛОВДИВСКО ПОЛЕ 15, ВХ.А НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВ НИКОЛОВ , ТЕЛ. 887476638 1.Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства. 2.други дейности БНБ-57406/18.06.2015
130 BGR00345 „ЕВРО КРЕДИТ ГРУП“ ЕООД 201199518 СТАРА ЗАГОРА 6000, УЛ. ПЕТЪР ПАРЧЕВИЧ 1, ОФ. 1 СТАРА ЗАГОРА 6000 УЛ. ПЕТЪР ПАРЧЕВИЧ 1, ОФ. 1 ГЕРГАНА ТОДОРОВА ГЕОРГИЕВА, ТЕЛ. 042/621111 Отпускане на заеми със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства БНБ-59355/26.06.2015
131 BGR00346 АЙ ТРЪСТ ЕООД 203508899 СОФИЯ 1463, БУЛ. ВИТОША 146, СГРАДА А, ЕТ.4, БИЗНЕС ЦЕНТЪР БЪЛГАРИЯ СОФИЯ 1463 БУЛ. ВИТОША 146, СГРАДА А, ЕТ.4, БИЗНЕС ЦЕНТЪР БЪЛГАРИЯ ИВА МИХАЙЛОВА ШАЛАМАНОВА, ТЕЛ. 0889232775 1.Гаранционни сделки. 2.Придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и др.) БНБ-62712/08.07.2015
132 BGR00347 „МОНИКА КОМЕРС – 2“ ЕООД 203113916 СОФИЯ 1592, Р-Н „ИСКЪР“, Ж.К. „ДРУЖБА 2“, ЦАРИГРАДСКИ КОМПЛЕКС БЛ.284 ДО ВХОД „А“, ОБЕКТ 14.4 СОФИЯ 1756 Р-Н „ИСКЪР“, Ж.К. „ДРУЖБА 2“, ЦАРИГРАДСКИ КОМПЛЕКС БЛ.284 ДО ВХОД „А“, ОБЕКТ 14.4 КРИСТИНА СТЕФАНОВА МАЧЕВА, ТЕЛ. 0887966722 1.Финансов лизинг. 2.Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства БНБ-62720/08.07.2015
133 BGR00348 МОТО-ПФОЕ ЛИЗИНГ ЕООД 131452951 СОФИЯ 1360, БУЛ.СЛИВНИЦА №444 СОФИЯ 1360 БУЛ.СЛИВНИЦА №444 ВЛАДИСЛАВ СТЕФАНОВ ДАМАСКИНОВ, ТЕЛ. 02/9842268 1.Финансов лизинг. 2.други дейности БНБ-68189/17.07.2015
134 BGR00349 „АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ“ ЕООД 202527341 СОФИЯ 1527, ГР. СОФИЯ,УЛ.ПАНАЙОТ ВОЛОВ № 29,EТАЖ 3 СОФИЯ 1527 ГР. СОФИЯ,УЛ.ПАНАЙОТ ВОЛОВ № 29,EТАЖ 3 ЕЛИНА АНТОНОВА ДАМЯНОВА, ТЕЛ. 882007385 Придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и др.) БНБ-72794/03.08.2015
135 BGR00350 БОРОВЕЦ ИНВЕСТ 2012 ЕООД 201905674 ЯМБОЛ 8600, УЛ. ЙОРДАН ЙОВКОВ №6 ЯМБОЛ 8600 УЛ. ЙОРДАН ЙОВКОВ №6 ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ТИХОВ, ТЕЛ. 0898449513 Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства БНБ-75895/13.08.2015
136 BGR00351 АПС БЕТА БЪЛГАРИЯ ООД 203374133 СОФИЯ 1404, БУЛ.БЪЛГАРИЯ 81 В, ОФИС 3 СОФИЯ 1404 БУЛ.БЪЛГАРИЯ 81 В, ОФИС 3 ХРИСТО МАРИНОВ МАРИНОВ, ТЕЛ. 359878374868 Придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и др.) БНБ-82218/09.09.2015
137 BGR00352 КРЕДИМОЛ ООД 202296750 ЛЕТНИЦА 5570, УЛ. ЦАР КАЛОЯН NO 7 ЛЕТНИЦА 5570 УЛ. ЦАР КАЛОЯН NO 7 МАГДАЛЕНА МИХАЙЛОВА ИВАНОВА, ТЕЛ. 890595965 Отпускане на заеми със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства БНБ-87354/30.09.2015
138 BGR00353 АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД 203670940 СОФИЯ 1335, БУЛ. Д-Р ПЕТЪР ДЕРТЛИЕВ № 25, ОФИС СГРАДА ЛАБИРИНТ, ЕТ. 2, ОФИС 4 СОФИЯ 1335 БУЛ. Д-Р ПЕТЪР ДЕРТЛИЕВ № 25, ОФИС СГРАДА ЛАБИРИНТ, ЕТ. 2, ОФИС 4 ДИМИТЪР БОРИСЛАВОВ БОНЧЕВ, ТЕЛ. 02 483 55 35 Придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и др.) БНБ-87835/01.10.2015
139 BGR00354 ХЕЛП КРЕДИТ АД 203569425 СОФИЯ 1700, УЛ. ПЪСТЪР СВЯТ 23 А СОФИЯ 1700 УЛ. ПЪСТЪР СВЯТ 23 А МАРИЯНА РАНГЕЛОВА СТОЯНОВА, ТЕЛ. 0888580980 Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства БНБ-87838/01.10.2015
140 BGR00355 КРЕДИТ ТАЙМ ЕООД 203615520 СОФИЯ 1729, ГР. СОФИЯ, МЛАДОСТ 1А, УЛ. „АННА АХМАТОВА“ № 9 СОФИЯ 1750  МЛАДОСТ  1A, УЛ. „АННА АХМАТОВА“ 9 МИХАЕЛА ТОДОРОВА ИВАНОВА, ТЕЛ. 0887788454 Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства БНБ-89307/06.10.2015
141 BGR00356 ФРЕШ КРЕДИТ ЕООД 203495900 БУРГАС 8000, Ж.К. СЛАВЕЙКОВ БЛ.161 – ПАРТЕР БУРГАС 8000 Ж.К. СЛАВЕЙКОВ БЛ.161 – ПАРТЕР ПЕТЪР СТОЙЧЕВ СТОЕВ, ТЕЛ. 0888131000 1.Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства. 2.Финансов лизинг БНБ-89318/06.10.2015
142 BGR00357 „ФРОНТЕКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ“ ЕАД 200644029 СОФИЯ 1407, УЛ. ХЕНРИК ИБСЕН № 15 СОФИЯ 1407 УЛ. „ХЕНРИК ИБСЕН“ № 15 ЛИЛИЯ КОСТАДИНОВА ДИМИТРОВА, ТЕЛ. 0882053092 Придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и др.) БНБ-89304/06.10.2015
143 BGR00358 ТРАНСЛИЗИНГ ЕАД 131513692 СОФИЯ 1000, УЛ.ПАРИЖ 8 СОФИЯ 1000 УЛ.ПАРИЖ 8 НАДЕЖДА КОЛЕВА ЦОКОВА, ТЕЛ. 02/9309976 Финансов лизинг БНБ-90811/09.10.2015
144 BGR00359 МЕГА ТРЕЙД АУТО ЕООД 201896474 СОФИЯ 1404, УЛ. НИШАВА, 106, ЕТ. 3, ОФИС 16 СОФИЯ 1404 УЛ. НИШАВА, 106, ЕТ. 3, ОФИС 16 ДИЯНА ВЕЛКОВА ВЕЛЕВА, ТЕЛ. 0887671681 Финансов лизинг БНБ-98599/27.10.2015
145 BGR00360 АЙЗАЕМ.БГ ООД ООД 203595295 СОФИЯ 1510, ЖК.ХАДЖИ ДИМИТЪР,УЛ.ПАНАЙОТ ХИТОВ,БЛ.118,ВХ.Д,ЕТ.1,АП.123 СОФИЯ 1510 ЖК.ХАДЖИ ДИМИТЪР,УЛ.ПАНАЙОТ ХИТОВ,БЛ.118,ВХ.Д,ЕТ.1,АП.123 СОФИЯ СИМЕОНОВА КОЛЕВА, ТЕЛ. 0886 00 66 55 1.Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства. 2.Финансов лизинг. 3.Придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и др.) БНБ-104593/17.11.2015
146 BGR00361 МЕНИДЖМЪНТ ФАЙНЕНШЪЛ ГРУП АД 203753425 СОФИЯ 1324, ГР. СОФИЯ, РАЙОН ЛЮЛИН, Ж.К. ЛЮЛИН 7, БУЛ. ДЖАВАХАРЛАЛ НЕРУ №28, ЕТ. 2, ОФИС 40-46 СОФИЯ 1324 ГР. СОФИЯ, РАЙОН ЛЮЛИН, Ж.К. ЛЮЛИН 7, БУЛ. ДЖАВАХАРЛАЛ НЕРУ №28, ЕТ. 2, ОФИС 40-46 ИВА ИВАНОВА НИКОЛОВА, ТЕЛ. 882590601 1.Придобиване на участия в кредитна или в друга финансова институция. 2.Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства. 3.Финансов лизинг. 4.Придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и др.) БНБ-24967/10.03.2016
147 BGR00362 АГРИОН ФИНАНС ЕАД 203800800 ПЛОВДИВ 4003, ГР.ПЛОВДИВ, БУЛ.“ДУНАВ“ 5 ПЛОВДИВ 4003 БУЛ.“ДУНАВ“ 5 СВЕТЛА МИХАЙЛОВА БОЯНОВА, ТЕЛ. 032204902 1.Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства. 2.Финансов лизинг. 3.Придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и др.). 4.Придобиване на участия в кредитна или в друга финансова институция. 5.Гаранционни сделки БНБ-25440/12.03.2016
148 BGR00363 СИТИ ФИНАНС ГРУП АД 203459167 СОФИЯ 1408, ГР. СОФИЯ, РАЙОН ТРИАДИЦА, КВ. ЮЖЕН ПАРК БЛ. 125 СОФИЯ 1408 ГР. СОФИЯ, РАЙОН ТРИАДИЦА, КВ. ЮЖЕН ПАРК БЛ. 125 АДРИАНА КРАСИМИРОВА МИХАЙЛОВА, ТЕЛ. 0887 370 995 1.Финансов лизинг. 2.Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства. 3.Търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с чуждестранна валута и благородни метали, с изключение на деривативни финансови инструменти върху чуждестранна валута и благородни метали. 4.Придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и др.). 5.Придобиване на участия в кредитна или в друга финансова институция. 6.Гаранционни сделки БНБ-29254/24.03.2016
149 BGR00366 ВИКТОРИЯ 111 ЕООД 203967492 ЯМБОЛ 8600, ГР.ЯМБОЛ 8600 УЛ.ДИМИТЪР БЛАГОЕВ № 14, ЕТ. ПАРТЕР, ОФИС-МАГАЗИН ЯМБОЛ 8600 ГР.ЯМБОЛ 8600 УЛ.ДИМИТЪР БЛАГОЕВ № 14, ЕТ. ПАРТЕР, ОФИС-МАГАЗИН СТЕФАН ВЕНЦИСЛАВОВ ХИКОВ, ТЕЛ. 0899222999 1.Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства. 2.други дейности БНБ-42853/26.04.2016
150 BGR00367 ПРО ТРЕЙД ФИНАНС КОНСУЛТ ЕООД ЕООД 203321682 СОФИЯ 1360, ИЗ „ОРИОН“, УЛ. 3020, № 34 СОФИЯ 1360 ИЗ „ОРИОН“, УЛ. 3020, № 34 БОРИС ГЕОРГИЕВ МЕТОДИЕВ, ТЕЛ. 0889915459 1.Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства. 2.Придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и др.) БНБ-53634/08.06.2016
151 BGR00368 КЛИЪР ЛЕНДИНГ АД 203914736 СОФИЯ 1164, Ж.К. ЛОЗЕНЕЦ, УЛ. МОМИН КЛАДЕНЕЦ 7 ЕТ. 1 СОФИЯ 1164 Ж.К. ЛОЗЕНЕЦ, УЛ. МОМИН КЛАДЕНЕЦ 7, ЕТ. 1 ЛОИК ЛЬО ПИШУ Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства БНБ-57679/23.06.2016
152 BGR00369 ПРОФИТ ЕКСПЕРТ ООД 200983175 СОФИЯ 1000, ВАСИЛ ЛЕВСКИ 7 АП.1 СОФИЯ 1000 ВАСИЛ ЛЕВСКИ 7 АП.1 КЪНЧО ХРИСТОВ ИЛИЕВ, ТЕЛ. 0899883350 Отпускане на заеми със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства БНБ-60527/04.07.2016
153 BGR00370 СТИК-КРЕДИТ АД 202557159 НОВИ ПАЗАР 9900, УЛ. ВАСИЛ ЛЕВСКИ № 16, ВХ.2  ЕТ.4 АП.8 НОВИ ПАЗАР 9900 ГР. НОВИ ПАЗАР, УЛ. ВАСИЛ ЛЕВСКИ № 16, ВХ.2  ЕТ.4 АП.8 ХРИСТИНА МИТКОВА ТОДОРОВА, ТЕЛ. 0898 668584 1.Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства. 2.други дейности БНБ-61374/06.07.2016
154 BGR00371 ДИРЕКТ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД 131252801 СОФИЯ 1000, УЛ.“ДОБРУДЖА“ № 15, ЕТ.2, АП.4 СОФИЯ 1000 УЛ.“ДОБРУДЖА“ № 15, ЕТ.2, АП.4 ДИМИТЪР ПЕТРОВ АНГЕЛОВ, ТЕЛ. 0887139704 Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства БНБ-62942/11.07.2016
155 BGR00372 ПИКСИ ЛИЗИНГ ООД 130974957 СОФИЯ 1202, БУЛ. „МАРИЯ ЛУИЗА“ №50 СОФИЯ 1303 БУЛ. „ХРИСТО БОТЕВ“ №74 СВЕТЛАНА МИРЧЕВА КОСТОВА, ТЕЛ. 029807964 1.Финансов лизинг. 2.Отпускане на заеми със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства БНБ-64593/14.07.2016
156 BGR00373 НОВО ФИНАНС ООД 203806803 ВАРНА 9000, ГР.ВАРНА; УЛ.“ЦАР ИВАН СТРАЦИМИР“2А ВАРНА 9000 ГР.ВАРНА; УЛ.“ЦАР ИВАН СТРАЦИМИР“2А,  500 БОРИСЛАВ КИРИЛОВ ПАНТЕЛЕЕВ, ТЕЛ. 052602975 1.Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства. 2.Придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и др.). 3.други дейности. 4.Гаранционни сделки БНБ-73006/03.08.2016
157 BGR00374 МОЯТ КРЕДИТ ЕООД 203939675 СОФИЯ 1324, Ж.К.ЛЮЛИН  7,БУЛ.ЦАРИЦА ЙОАНА 29 СОФИЯ 1324 Ж.К.ЛЮЛИН  7,БУЛ.ЦАРИЦА ЙОАНА 29 СИМЕОН ИВАНОВ АНДОНОВ, ТЕЛ. 0888134227 Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства БНБ-78963/26.08.2016
158 BGR00375 ТЕРУ КРЕДИТ ООД 200871781 ЯМБОЛ 8600, УЛ. Д. БЛАГОЕВ, БЛ.15, ВХ.Б,ЕТ.6,АП.62 ЯМБОЛ 8600 УЛ. „Г.С.РАКОВСКИ“ №13,ЕТ.2,ОФИС 18 ХРИСТИНА ПАСКАЛЕВА СТАНЕВА, ТЕЛ. 0879500120 Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства БНБ-79434/29.08.2016
159 BGR00378 МЕДЛИЙЗ АД 204232311 СОФИЯ 1421, КВ. ЛОЗЕНЕЦ, УЛ. СВЕТИ НАУМ 3, ЕТ. 2, ОФИС N2 СОФИЯ 1421 КВ. ЛОЗЕНЕЦ, УЛ. СВЕТИ НАУМ 3, ЕТ. 2, ОФИС N2 МОМЧИЛ ПЕТРОВ ПЕТРОВ, ТЕЛ. 070020840 Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства БНБ-14684/31.01.2017
160 BGR00379 МОГО БЪЛГАРИЯ ООД 204009205 СОФИЯ 1113, БУЛ. ДОКТОР Г.М. ДИМИТРОВ № 16А СОФИЯ 1750 БУЛ. ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ № 40, ЕТ. 8 ИРИНА ХАРАЛАМПИЕВА ГЕОРГИЕВА, ТЕЛ. +359895505525 1.Финансов лизинг. 2.Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства БНБ-20154/10.02.2017
161 BGR00381 ЕФ ДЖИ ФИНАНС ЕАД 204505913 СОФИЯ 1113, УЛ. Ф. Ж. КЮРИ 16, БЛ. 155, ЕТ. 6, АП. 23 СОФИЯ 1113 УЛ. Ф. Ж. КЮРИ 16, БЛ. 155, ЕТ. 6, АП. 23 ЛЮБЕН ЦЕНОМИРОВ РАДИЛОВ, ТЕЛ. 0899939999 1.Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства. 2.Финансов лизинг. 3.Търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с чуждестранна валута и благородни метали, с изключение на деривативни финансови инструменти върху чуждестранна валута и благородни метали. 4.Парично брокерство БНБ-73470/27.04.2017
162 BGR00383 „КЕШ АДВАНС БЪЛГАРИЯ“ ЕООД 204422780 СОФИЯ 1618, РАЙОН ОВЧА КУПЕЛ, УЛ. ЛЮБЛЯНА № 34, ПАРТЕР СОФИЯ 1618 РАЙОН ОВЧА КУПЕЛ, УЛ. ЛЮБЛЯНА № 34, ПАРТЕР АЛДИС УМБЛЕЙС, ТЕЛ. 0037129186784 Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства БНБ-115102/12.07.2017
163 BGR00384 КРЕДИТО ООД ООД 204554530 СОФИЯ 1404,  Р-Н ТРИАДИЦА, БУЛ. „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ NO 100, ЕТ. 5, ОФИС 8 СОФИЯ 1404  Р-Н ТРИАДИЦА, БУЛ. „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ NO 100, ЕТ. 5, ОФИС 8 ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ ДЕМИРЕВ , ТЕЛ. 0899 992 505 1.Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства. 2.Финансов лизинг. 3.Гаранционни сделки. 4.Придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и др.). 5.Придобиване на участия в кредитна или в друга финансова институция БНБ_124274/27.07.2017
164 BGR00385 КРЕДИСИМО СУПЕР АД 204611425 СОФИЯ 1463, БУЛ.“ВИТОША“146А, БИЗНЕС ЦЕНТЪР „БЪЛГАРИЯ“ СОФИЯ 1463 БУЛ.“ВИТОША“146А, БИЗНЕС ЦЕНТЪР „БЪЛГАРИЯ“ СОКОЛ РАДОСТИНОВ ЯНКОВ, ТЕЛ. 0887258824 1.Финансов лизинг. 2.Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства. 3.Придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и др.) БНБ-124922/28.07.2017
165 BGR00386 ТОНИ КОНСУЛТ ООД 121063268 СОФИЯ 1172, ЖК. ДИАНАБАД, УЛ. НИКОЛАЙ ХАЙТОВ 34, ЕТ.9, ОФИС 26; СОФИЯ 1172 ЖК.ДИАНАБАД, УЛ. НИКОЛАЙ ХАЙТОВ 34, ЕТ.9, ОФИС 26; ВЪЛКО ВЪЛКОВ ГОЧЕВ, ТЕЛ. 028683570 1.Финансов лизинг. 2.Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства БНБ-134423/24.08.2017
166 BGR00387 ИНВЕСТФОРС ЕАД 204712132 ВАРНА 9000, УЛ.НИКОЛА ВАПЦАРОВ 3 ЕТ.4 ОФИС 6 ВАРНА 9002 УЛ. НИКОЛА ВАПЦАРОВ 3 ЕТ.4 ОФИС 6 КАЛИНА БОЖИДАРОВА ВЪКОВА, ТЕЛ. +35952712626 1.Финансов лизинг. 2.Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства. 3.други дейности БНБ-165020/27.10.2017
167 BGR00388 АРКУС ФИНАНС АД 204775937 ПЛОВДИВ 4000, БУЛ. ШЕСТИ СЕПТЕМВРИ 152 ЕТ.4 ОФИС 3А ПЛОВДИВ 4000 БУЛ. ШЕСТИ СЕПТЕМВРИ 152 ЕТ.4 ОФИС 3А СТЕФАН ПЕЙЧЕВ ПЕЕВ, ТЕЛ. 032/660754 1.Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства. 2.Финансов лизинг. 3.Гаранционни сделки. 4.Придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и др.). 5.Придобиване на участия в кредитна или в друга финансова институция БНБ-165014/27.10.2017
168 BGR00390 КРЕДИТ ИНКАСО ИНВЕСТМЪНТС БГ ЕАД 202423225 СОФИЯ 1336, БУЛ, „ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ“ 21, БИЗНЕС ЦЕНТЪР . „ЛЮЛИН -6“, ЕТ. 2 СОФИЯ 1336 БУЛ. „ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ“ 21, БИЗНЕС ЦЕНТЪР „ЛЮЛИН – 6“, ЕТ. 2 ЗОРНИЦА НИКОЛОВА ДИМИТРОВА, ТЕЛ. + 359 2 414 59 99 Придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и др.) БНБ-173754/20.11.2017
169 BGR00392 БЕСТ ФАЙНЕНС ООД 204671803 СОФИЯ 1404, Ж.К. „МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ“, КОМПЛ. „БОКАР“ № 35, ПАРТЕР СОФИЯ 1612 Ж.К. ХИПОДРУМА, БЛ. 128, ВХ. „А“, ЕТ. 6, АП. 18 ПЛАМЕН СЛАВОВ ДРАГНЕВ, ТЕЛ. +359899877550 1.Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства. 2.Издаване на електронни пари. 3.Финансов лизинг. 4.Издаване и администриране на други средства за плащане (пътнически чекове и кредитни писма), доколкото тази дейност не е обхваната от чл.2, ал.2, т.1 от ЗКИ. 5.Търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с чуждестранна валута и благородни метали, с изключение на деривативни финансови инструменти върху чуждестранна валута и благородни метали. 6.Парично брокерство. 7.Гаранционни сделки БНБ-185863/21.12.2017
170 BGR00393 КРЕДИТ АСИСТ ООД 204673398 СОФИЯ 1202, УЛ. КЛОКОТНИЦА № 2А, ЕТ. 5, ОФИС 19 СОФИЯ 1202 УЛ. КЛОКОТНИЦА № 2А, ЕТ. 5, ОФИС 19 КАЛИНА СТЕФАНОВА МАНОЙЛОВА-ТОНЕВА, ТЕЛ. 0878770707 1.Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства. 2.Финансов лизинг БНБ-07402/18.01.2018
171 BGR00395 АМИГО ЛИЗИНГ ЕАД 204695366 СОФИЯ 1592, БУЛ. ХРИСТОФОР КОЛУМБ 43 СОФИЯ 1592 БУЛ. ХРИСТОФОР КОЛУМБ 43 ИВАЙЛО ЕМИЛОВ ПЕТКОВ, ТЕЛ. 02 4895 612 1.Финансов лизинг. 2.Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства БНБ-32591/20.03.2018
172 BGR00396 ЛАЙТ ФИНАНСИ ООД 204749531 ПЛОВДИВ 4000, УЛ. „ПОЛЕТ“ № 1 ПЛОВДИВ 4000 УЛ. „ПОЛЕТ“ № 1 НЕЛИ СПАСОВА МИХАЙЛОВА, ТЕЛ. 032/966978 1.Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства. 2.Придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и др.) БНБ-47686/24.04.2018
173 BGR00397 ПРОСПЕКТ КАПИТАЛ АД 205062449 СОФИЯ 1000, РАЙОН ТРИАДИЦА, БУЛ. ХРИСТО БОТЕВ № 28, ЕТ. 3 СОФИЯ 1000 РАЙОН ТРИАДИЦА, БУЛ. ХРИСТО БОТЕВ № 28, ЕТ. 3 МИРОСЛАВ ЦВЕТАНОВ КАМЕНОВ, ТЕЛ. 0887/ 565003 1.Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства. 2.Финансов лизинг. 3.Гаранционни сделки. 4.Придобиване на участия в кредитна или в друга финансова институция. 5.Придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и др.) БНБ-57153/21.05.2018
174 BGR00399 ФИНАНСОВИ АКТИВИ АД 203622237 СОФИЯ 1309, БУЛ ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ 109-115 ЕТАЖ 1 СОФИЯ 1000 УЛ КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР I №1 ЕТАЖ 4 ВАСИЛ ПЕТРОВ ДЖЕРАХОВ, ТЕЛ. 00359884466050 1.Придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и др.). 2.други дейности БНБ-63829/11.06.2018
175 BGR00405 БУЛКРЕДИТ ЕНД ФАЙНЕНС ЕООД 205055547 СОФИЯ 1614, УЛ.ПРАСКОВА 16 СОФИЯ 1415 УЛ.ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ 36, ЕТ.3 КАТЯ АЛЕКСАНДРОВА ГЕОРГИЕВА, ТЕЛ. 885853165 Гаранционни сделки БНБ-85560/07.08.2018
176 BGR00406 ЛЕТО ИНВЕСТМЪНТ АД 204910769 СОФИЯ 1000, УЛ. „ХАН АСПАРУХ“ № 56, ЕТ. ПАРТЕР СОФИЯ 1000 УЛ. „ХАН АСПАРУХ“ № 56, ЕТ. ПАРТЕР НИКОЛАЙ ИВАНОВ ДИКОВ, ТЕЛ. 0885801293 0885197971 Придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и др.) БНБ-95735/10.09.2018
177 BGR00407 ЛЕТО ИНВЕСТ ООД 204101194 СОФИЯ 1000, УЛ. „ХАН АСПАРУХ“ № 56, ЕТ. ПАРТЕР СОФИЯ 1000 УЛ. „ХАН АСПАРУХ“ № 56, ЕТ. ПАРТЕР НИКОЛАЙ ИВАНОВ ДИКОВ, ТЕЛ. 0885801293 0885197971 Финансов лизинг БНБ-96260/11.09.2018
178 BGR00408 КРЕДИТ ТРЪСТ ООД 205191958 СОФИЯ 1407, УЛ. ВИСКЯР ПЛАНИНА 19 СОФИЯ 1407 УЛ. ВИСКЯР ПЛАНИНА 19 ВЕСЕЛИН ДИМИТРОВ ГЕНЧЕВ, ТЕЛ. 024912689 Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства БНБ-101411/27.09.2018
179 BGR00409 СОФКОМ ЛИЗИНГ ЕООД 205003155 СОФИЯ 1404, Ж.К. МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ, УЛ. РАЛЕВИЦА № 74, ЕТ. 3, ОФИС 3.3 СОФИЯ 1618 Ж.К. МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ, УЛ. РАЛЕВИЦА № 74, ЕТ. 3, ОФИС 3.3 СТАНИСЛАВ НИКОЛАЕВ ЧУПЕТЛОВСКИ, ТЕЛ. +359888883105 1.Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства. 2.Финансов лизинг БНБ-103013/03.10.2018
180 BGR00411 ПАРТ ФИНАНС ЕООД 205311377 СОФИЯ 1404, БУЛ. ТОДОР КАБЛЕШКОВ №24 СОФИЯ 1404 БУЛ. ТОДОР КАБЛЕШКОВ №24 ПЕТЪР КИРИЛОВ АНДРЕЕВ, ТЕЛ. 0877505525 1.Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства. 2.Финансов лизинг БНБ-130681/14.12.2018
181 BGR00412 РАПИДА ЛОУНС ЕООД 205271349 СОФИЯ 1142, БУЛ. „ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ“  № 31, ЕТ. 1 СОФИЯ 1142 БУЛ. „ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ“  № 31, ЕТ. 1 КАМЕН ПЕТКОВ ТОТЕВ, ТЕЛ. 00447788190741 Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства БНБ-130671/14.12.2018
182 BGR00414 ФАЙНЕНШЪЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД 202513690 СОФИЯ 1324,  Ж.К ЛЮЛИН 7, БУЛ. ДЖАВАХАРЛАЛ НЕРУ № 28, ЕТ. 2, ОФИС 40-46 СОФИЯ 1324  Ж.К ЛЮЛИН 7, БУЛ. ДЖАВАХАРЛАЛ НЕРУ № 28, ЕТ. 2, ОФИС 40-46 ПЕТЪР БЛАГОВЕСТОВ ДАМЯНОВ, ТЕЛ. 0886400942 1.Гаранционни сделки. 2.Придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и др.). 3.Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства БНБ-25341/28.02.2019
183 BGR00415 ЮТЕКРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД 205559807 СОФИЯ 1505, УЛ. ЧЕРКОВНА №38, ВХ. А СОФИЯ 1505 УЛ. ЧЕРКОВНА №38, ОФИС 6 КАЛОЯН НИКОЛАЕВ РАДОСЛАВОВ, ТЕЛ. 0700 40 111 Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства БНБ-49998/30.04.2019
184 BGR00416 „ББР ФАКТОРИНГ“ ЕАД 205566082 СОФИЯ 1000,  УЛ. „ДЯКОН ИГНАТИЙ“ № 1 СОФИЯ 1000  УЛ. „ДЯКОН ИГНАТИЙ“ № 1 ДИМИТЪР ИВАНОВ МИТЕВ, ТЕЛ. 02/903203 1.Придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и др.). 2.Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства БНБ-56037/17.05.2019
185 BGR00417 „ББР ЛИЗИНГ“ ЕАД 205565411 СОФИЯ 1000,  УЛ. „ДЯКОН ИГНАТИЙ“ № 1 СОФИЯ 1000  УЛ. „ДЯКОН ИГНАТИЙ“ № 1 ДИМИТЪР ИВАНОВ МИТЕВ, ТЕЛ. 02/903203 1.Финансов лизинг. 2.Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства БНБ-56033/17.05.2019
186 BGR00418 МАСТЕРЛИЙЗ ООД 205483779 СОФИЯ 1142, БУЛ. ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ №19Б,ЕТ.7 СОФИЯ 1142 БУЛ. ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ ,№19Б,ЕТ.7 ИВОНА БОГДАНОВА ПЕТРОВА, ТЕЛ. 0885610151 1.Финансов лизинг. 2.Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства БНБ-61068/03.06.2019
187 BGR00419 ОРЕНДА ФИНАНС ЕООД 205399352 СОФИЯ 1700, УЛ. ПРОФ. ВАСИЛ АРНАУДОВ 6, ВХ. Б, ЕТ.1, АП.2 СОФИЯ 1700 УЛ. ПРОФ. ВАСИЛ АРНАУДОВ 6, ВХ. Б, ЕТ.1, АП.2 СТИЛИЯН АЛЕКСАНДРОВ ЮЛИЯНОВ, ТЕЛ. 02/4239055 1.Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства. 2.Финансов лизинг. 3.Придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и др.) БНБ-62094/05.06.2019
188 BGR00421 ЛЕВ КРЕДИТ ЕООД 205551187 ШУМЕН 9700, ГР. ШУМЕН, ОБЛ. ШУМЕН, УЛ. ВАСИЛ ЛЕВСКИ 5 ШУМЕН 9700 ГР. ШУМЕН, ОБЛ. ШУМЕН, УЛ. „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ 5 НИКОЛИНА БОРИСОВА КЪНЕВА, ТЕЛ. 0893562135 1.Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства. 2.Финансов лизинг. 3.Гаранционни сделки БНБ-83325/26.07.2019
189 BGR00422 КРЕДИ ГЛОУБ ООД 205595543 ПЛЕВЕН 5800, УЛ СВ СВ КИРИЛ И МЕТОДИЙ 18 БИЗНЕС ЦЕНТЪР ПРЕСТИЖ ЕТ 3 ОФИС 17 ПЛЕВЕН 5800 УЛ СВ СВ КИРИЛ И МЕТОДИЙ 18 БЦ ПРЕСТИЖ  ЕТ 3 ОФИС 17 ИЛИАНА ВЕСЕЛИНОВА ПЕТРОВА, ТЕЛ. 0889 327 546 1.Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства. 2.Придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и др.). 3.Придобиване на участия в кредитна или в друга финансова институция. 4.Финансов лизинг. 5.Гаранционни сделки БНБ-103445/24.09.2019
190 BGR00423 ФИНСТАРТ ЕООД 205011337 СОФИЯ 1000,  УЛ. „СЛАВЯНСКА“ № 29, ЕТ. 7 СОФИЯ 1000  УЛ. „СЛАВЯНСКА“ № 29, ЕТ. 7 НИКОЛАЙ ПЕНЧЕВ ПЕНЧЕВ, ТЕЛ. 0887775525 1.Гаранционни сделки. 2.Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства. 3.Придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и др.) БНБ-109480/09.10.2019
191 BGR00424 БЪЛГАРСКА ФИНАНСОВА КЪЩА АД 205567857 СОФИЯ 1000, УЛ. ГЕОРГИ РАКОВСКИ NO 132, ВХ. А, ЕТ. 1, ОФИС 3 СОФИЯ 1000 УЛ. ГЕОРГИ РАКОВСКИ NO 132, ВХ. А, ЕТ. 1, ОФИС 3 ИВАН ИЛИЕВ ЯНЕВ, ТЕЛ. +359888334727 1.Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства. 2.Придобиване на участия в кредитна или в друга финансова институция. 3.Гаранционни сделки. 4.Придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и др.). 5.Парично брокерство. 6.Финансов лизинг БНБ-112706/15.10.2019
192 BGR00425 ЕС ПИ ФАЙНЕНШЪЛ СЪРВИСИС АД 131143136 СОФИЯ 1000, УЛ. „ПОЗИТАНО“ № 3, ЕТ. 5 СОФИЯ 1000 УЛ. „ПОЗИТАНО“ № 3, ЕТ. 5 СВЕТОСЛАВ ЖОРОВ ДИМИТРОВ, ТЕЛ. 0887 507 715 1.Гаранционни сделки. 2.Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства БНБ-130592/28.11.2019
193 BGR00426 ДОМ КРЕДИТ ООД 205377007 СОФИЯ 1000, БУЛ. „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ 64 СОФИЯ 1000 БУЛ. „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ 64 ЕЛЕНА ИВАНОВА МИЛЬОВА, ТЕЛ. 0885376828 1.Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства. 2.Финансов лизинг БНБ-136629/17.12.2019
194 BGR00427 ФИНАНСИ ЦЕНТЪР ООД 204980283 СОФИЯ 1612, РАЙОН КРАСНО СЕЛО, Ж.К. ЛАГЕРА, УЛ. БАЛКАНДЖИ ЙОВО 31-33, ЕТ. 3, АП. 12 СОФИЯ 1612 РАЙОН КРАСНО СЕЛО, Ж.К. ЛАГЕРА, УЛ.БАЛКАНДЖИ ЙОВО 31-33, ЕТ. 3, АП. 12 ДОБРИ ДИМИТРОВ ДЕМИРЕВ, ТЕЛ. 0889251388 Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства БНБ-12107/24.01.2020
195 BGR00428 КРЕДИТ ИНС АД 205997727 СОФИЯ 1612, БУЛ. ЦАР БОРИС III, № 19, ВХ. В, ЕТ.1, АП.6 СОФИЯ 1612 БУЛ. ЦАР БОРИС III, № 19, ВХ. В, ЕТ.1, АП.6 МАРИО ГЕОРГИЕВ АЛЕКСИЕВ, ТЕЛ. 070020121 Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства БНБ-23940/21.02.2020

 


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/iustq3cl/public_html/wp-content/plugins/about-author/author-setting/about-author-use-shortcode2.php on line 29