Кодекси  |  iustitia.bg  
  • 19/1/2021

    14C

Кодекси

Споделете публикацията за да достигне до повече хора тази информация !

Административнопроцесуален кодекс

Граждански процесуален кодекс

Данъчно-осигурителен процесуален кодекс

Етичен кодекс за поведение на държавните служители в министерството на вътрешните работи

Етичен кодекс на адвоката

Етичен кодекс на работещите с деца

Етичен кодекс на съдебните служители

Изборен кодекс

Кодекс за добра ветеринарномедицинска практика и професионална етика на ветеринарния лекар

Кодекс за етично поведение на българските магистрати

Кодекс за застраховането

Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация

Кодекс за професионална етика на лекарите в България (загл. изм. – дв, бр. 85 от 2013 г.)

Кодекс за професионална етика на лекарите по дентална медицина (загл. изм. – дв, бр. 18 от 2017 г.)

Кодекс за професионална етика на магистър-фармацевта

Кодекс за професионална етика на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти

Кодекс за социално осигуряване (загл. изм. – дв, бр. 67 от 2003 г.)

Кодекс на международното частно право

Кодекс на труда

Кодекс на търговското корабоплаване (загл. изм. – дв, бр. 113 от 2002 г.)

Наказателен кодекс

Наказателно-процесуален кодекс

Семеен кодекс

Споделете публикацията за да достигне до повече хора тази информация !
×

ХАРЕСАЙ НИ ВЪВ ФЕЙСБУК!