Кодекси  |  iustitia.bg  
Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'wp_external_lib' not found or invalid function name in /home/iustq3cl/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 303
  • 18/8/2022

    14C

Кодекси

Административнопроцесуален кодекс

Граждански процесуален кодекс

Данъчно-осигурителен процесуален кодекс

Етичен кодекс за поведение на държавните служители в министерството на вътрешните работи

Етичен кодекс на адвоката

Етичен кодекс на работещите с деца

Етичен кодекс на съдебните служители

Изборен кодекс

Кодекс за добра ветеринарномедицинска практика и професионална етика на ветеринарния лекар

Кодекс за етично поведение на българските магистрати

Кодекс за застраховането

Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация

Кодекс за професионална етика на лекарите в България (загл. изм. – дв, бр. 85 от 2013 г.)

Кодекс за професионална етика на лекарите по дентална медицина (загл. изм. – дв, бр. 18 от 2017 г.)

Кодекс за професионална етика на магистър-фармацевта

Кодекс за професионална етика на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти

Кодекс за социално осигуряване (загл. изм. – дв, бр. 67 от 2003 г.)

Кодекс на международното частно право

Кодекс на труда

Кодекс на търговското корабоплаване (загл. изм. – дв, бр. 113 от 2002 г.)

Наказателен кодекс

Наказателно-процесуален кодекс

Семеен кодекс


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/iustq3cl/public_html/wp-content/plugins/about-author/author-setting/about-author-use-shortcode2.php on line 29