• 29/11/2020

    14C

Регистри за дейности рискови за околната среда и с отпадъци

Регистри за дейности рискови за околната среда и с отпадъци

Публични регистри и справки

Публични регистри

Регистър на лицата, притежаващи документи за извършване на дейности с отпадъци
Нормативен акт, съгласно който се поддържа: ЗУО – чл. 45, ал. 1, т. 1 и т. 7
Звено, поддържащо регистъра: ИАОС, дирекции МООС и ИОТМСВО

Регистър на лицата, които пускат на пазара батерии и акумулатори
Нормативен акт, съгласно който се поддържа: ЗУО – чл. 45, ал. 1, т. 2
Звено, поддържащо регистъра: ИАОС, дирекции МООС и ИОТМСВО
Регистър на лицата, които пускат на пазара електрическо и електронно оборудване
Нормативен акт, съгласно който се поддържа: ЗУО – чл. 45, ал.1, т. 3
Звено, поддържащо регистъра: ИАОС, дирекции МООС и ИОТМСВО

Регистър на лицата, които пускат на пазара масла
Нормативен акт, съгласно който се поддържа: ЗУО – чл. 45, ал. 1, т. 4
Звено, поддържащо регистъра: ИАОС, дирекции МООС и ИОТМСВО

Регистър на лицата, които пускат на пазара гуми
Нормативен акт, съгласно който се поддържа: ЗУО – чл. 45, ал. 1, т. 5
Звено, поддържащо регистъра: ИАОС, дирекции МООС и ИОТМСВО

Регистър на лицата, които пускат на пазара полимерни торбички
Нормативен акт, съгласно който се поддържа: ЗУО – чл. 45, ал. 1, т. 8
Звено, поддържащо регистъра: ИАОС, дирекции МООС и ИОТМСВО

Регистър на лицата, извършващи дейности като търговци или брокери на отпадъци по ЗУО
Нормативен акт, съгласно който се поддържа: ЗУО – чл. 45, ал. 1, т. 6
Звено, поддържащо регистъра: ИАОС, дирекции МООС и ИОТМСВО

Нормативен акт, съгласно който се поддържа: ЗУО – чл. 45, ал. 1, т. 9
Звено, поддържащо регистъра: ИАОС, дирекции МООС и ИОТМСВО
Нормативен акт, съгласно който се поддържа: ЗУО – чл. 45, ал. 1, т. 10
Звено, поддържащо регистъра: ИАОС, дирекции МООС и ИОТМСВО
Нормативен акт, съгласно който се поддържа: ЗУО – чл. 45, ал. 1, т. 11
Звено, поддържащо регистъра: ИАОС, дирекции МООС и ИОТМСВО
Споделете публикацията за да достигне до повече хора тази информация !
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
%d bloggers like this:
Optimized with PageSpeed Ninja