• 24/9/2020

    14C

Регистър на лицензираните одитори и експерт-счетоводители

Регистър на лицензираните одитори и експерт-счетоводители

ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

Справки по тълкувателни дела на ВАС

За да влезете в търсачката, моля

влезте

ТУК

Търсене на в регистъра ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР

на

Регистрирани Одитори

Одиторски дружества

Дипломирани експерт-счетоводители, които не са регистрирани одитори

(Натиснете върху врзъката за да отидете в търсачката !)