• 24/9/2020

    14C

Физика

Разбиране на разликата между Ядрено делене и ядрен синтез

Разбиране на разликата между Ядрено делене и ядрен синтез Ядрен разпад и ядрения синтез и двете са ядрени явления, които отделят голем…