• 10/7/2020

    14C

Химия

Нефто-химия : Петролна рафинерия или нефтена рафинерия

Петролна рафинерия или нефтена рафинерия е промишлен завод, в който суров петрол се превръща и пречиства в по-полезни продукти като бензин, дизел, асфалт, керосин, п…