• 24/9/2020

    14C

Тълкувателни решения и постановления на ВКС и ВС

Лозан Панов, Кой ще отговаря за 144 млн. лв. невърнати в хазната заради мълчанието на ВКС по тълкувателно дело № 1/2018?

Кой ще отговаря за 144 млн. лв. невърнати в хазната заради мълчанието на ВКС по тълкувателно дело № 1/2018? Докато председателят Лозан Панов се занимава с политичес…