• 24/9/2020

    14C

История

Как сме строили дружно социализма? Какво построи “народната власт” по комумистическо?

Как сме строили дружно социализма? Какво построи "народната власт" по комумистическо? "Хиляди заводи", пътища, болници... Започвам с вестник Работническо дело от 197…

Сталинов театър на абсурда в стил Андрей Вишински в Районен съд –Асеновград при Иван Шейтанов като председател

Днес Иван Шейтанов подаде оставка ! Защото ще се окаже подчинен на съдия Калибацев, който вероятно ще е новият административен ръководител на Окръжен съд - Пло…

БЕТОНИРАНИТЕ ЗЕМИ НА ПЛАЖА АЛЕПУ НЕ СА НА ТРАКИЙСКИ БЕЖАНЦИ А НА ГРЪЦКИ ФАНАРИОТИ ОЩЕ ОТ ТУРСКО Петър Низамов

Статията е архивно разследване на Петър Низамов - PetarNizamov.com - 2019г. Статията е архив от PetarNizamov.com - 2019г. БЕТОНИРАНИТЕ ЗЕМИ НА ПЛАЖА НЕ СА НА ТРА…

Що е фашизъм, да се обърнем към справочници, речници и енциклопедии

Що е фашизъм, да се обърнем към справочници, речници и енциклопедии Продължение, откъс от книгата на проф. Никала Алтънков Може би ще е полез…

Теория за Кавказки произход на Българите – Петър Низамов

Арнолд Тойнби: В света има общо 21 цивилизации, една от които е българската. Според  чуждестранните извори и никъде ние не сме обозначени като "славяни" , а като …

Арнолд Тойнби: В света има общо 21 цивилизации, една от които е българската.

🇧🇬 В Британската библиотека в Лондон има един безценен старобългарски ръкопис – четириевангелието на цар Иван Александър. Под него има надпис „Bulgarian Empire“ или …

Над Враца са изсипани бомби във вид на играчки и писалки, предназначени да убиват и осакатяват деца -10 Февруари 1944г. – американската бомбардировка

На 10 Февруари 1944 върху Враца са изсипани бомби във вид на играчки и писалки, предназначени да убиват и осакатяват деца НЯМА ДА ЗАБРАВИМ - НЯМА ДА ПРОСТИМ!!…

КОЙ ОБАЧЕ ЩЕ ПОЕМЕ ОТГОВОРНОСТТА ЗА РАЗРУШЕНАТА СОФИЯ… ЗА ЖЕРТВИТЕ.

На 16 декември Българското правистелство обявява война на САЩ. Отбраното от монарха и послушно на волята му мнозинство в Народното събрание удавя с викове протестите…

Коя е чуждицата и коя е заемката от : КОНДОМ и ПРЕЗЕРВАТИВ?

ДА ПАЗИМ ЕЗИКА ЧИСТ ОТ ВРЕДНИ ДУМИ Отговора на предизвикателството коя е заемката и коя чуждицата от "презерватив" и "кондом" : Лексикалните заемки са думи, зает…

ДА ПАЗИМ ЕЗИКА ЧИСТ ОТ ВРЕДНИ ДУМИ

ДА ПАЗИМ ЕЗИКА ЧИСТ !!! Според езиковеда Любомир Андрейчин... Което е изложено по-долу, но аз ще добавя, че в последнбото десетилетие освен русизми и турцизми като …